Verker etter verket

Verker etter verket

Hos andre, ikke hos oss! Det blir viktig for mange virksomheter det neste tiåret.

Vi bruker stadig flere tjenester på nettet. Mer og mer snakkes det om at vi får dem fra skyen, The Cloud. Foreløpig er det bare uavhengige tjenester. I det neste tiåret vil de bli integrert. Da vil vi få løsninger fra konkurrerende it-verk, på samme måte som vi nå får strøm fra konkurrerende e-verk.

Til nå har utsetting vært i vinden. Den har blåst fra alle kanter med ujevn styrke. Skal vi sette ut alt eller deler av it-systemene våre? Skal vi nedbemanne fagkompetansen?

I 20 år har dette vært et spørsmål. Mer og mer i de senere årene. Mange har blitt skuffet. Forventningene har ikke blitt oppfylt, til tross for detaljspesifiserte avtaler. Noen har tatt tilbake viktige systemer. Da vet de hvem de skal skylde på.

Et vel så viktig spørsmål er, kan vi starte på nytt? Finnes det alternativer til systemene våre? Riktignok er it grunnlaget for nesten alle dagens forretningsverktøy og systemer, men må vi ha dagens løsninger, må vi ha alle fagfolkene selv?

Maskin uten summetone

Dagens it-avdelinger er historiske etterlevninger etter den gang det ikke fantes noen summetone til maskinen, den gang data ble ført inn i skjemaer, for siden å bli stanset på hullkort som maskinen kunne bearbeide.

For førti år siden fikk datamaskinen summetone, men de neste 25 årene var den nærmest bare lokal. Først med web, fikk datamaskinen endelig mulighet til fjernsamtaler.

Pc-en er ikke veldig annerledes enn annet kontormateriell. Den skal være like enkel å bruke som en kopieringsmaskin. Den skal brukes på samme måte som en telefon, alltid summetone, alltid mulighet for dialog, alltid mulighet for å legge igjen beskjeder, alltid mulighet for samhandling.

På pc-en skal det først og fremst være sikkerhetsverktøy, tekstleser og webleser. En pc full av verktøy gjør den mer kompleks å bruke og vedlikeholde. Verktøy skal derfor være på fellesmaskiner.

Pc-en bør bare ha tilgang til det den ansatte har bruk for i øyeblikket. Det betyr også spesialverktøy de fleste ikke trenger. Det betyr at pc-en både skal jobbe mot fellesmaskiner med standardapplikasjoner og maskiner for spesialbehov. Blir pc-en stjålet skal virksomhetens data være kryptert.

Systemene skal bare virke. Da må forholdene legges til rette for at de virker. Da er det en ulempe å måtte administrere og rulle ut nye it-verktøy til alle de ansatte, spesielt om det er mange hundre.

Vi er blitt et tjenestesamfunn. Vi utfører tjenester basert på tjenester. Det bør vurderes om det finnes tilfredsstillende it-tjenester på nettet. Denne form for it blir ofte kalt utility, på norsk vesen eller verk.

Mange verker etter å utnytte et it-verk som tilfredstiller behovene. Typiske oppgaver for mange er fakturering, lønn, regnskap, analyse, søk og kundeoppfølging. Saleforce.com er det første eksemplet på kundeoppfølging som en tjeneste.

Programvare og tjenester

For ti år siden skulle alle bli rike ved å tilby salg av produkter eller tjenester, men den gangen var det urealistiske forventninger. Den gangen trodde man at applikasjonsleverandørene kunne sette opp et nettsted og så ville alle bruke applikasjonstilbudet.

Programvare som en tjeneste er fortsatt umodent. Det skyldes at vi ikke har gode nok integreringsverktøy, at dataene ikke er gode nok for å bli brukt av ulike applikasjoner.

Derfor har de store forretningssystemene blitt utviklet. De har integrering mellom modulene. De har et felles datagrunnlag.

Hva som trengs er databanken, en tjeneste som fanger opp og tar vare på alle virksomhetens data på en sikker og strukturert måte. Det omfatter alle former, fra transaksjoner til historiske data som ikke skal endres eller mistes. Det omfatter data som bidrar med ekstra informasjon som bilder, videosnutter og kart. Det omfatter metadata som beskriver og forklarer bruksdataene.

Alle tjenestene på nettet må kunne kobles til databanken og kobles sammen ved behov. Tjenesteorientert arkitektur er riktig tilnærming, men den praktiske løsningen er i ferd med å bli alt for kompleks.

Les om:

Debatt