Debatterte CIO-ens rolle

Debatterte CIO-ens rolle

CNNs ankermann Richard Quest reiste spørsmål om nytten av CIO på en rundebordskonferanse i regi av Fujitsu Siemens.
-- CIO er ansvarlig for infrastrukturen, at den virker. De avdelingsansvarlige må ta ansvar for forretningssystemene. En CIO som har en god infrastruktur får ingen plusspoeng, men får umiddelbart minus hvis noe ikke virker, fremhever Sergio Giacoletto, direktør for Europa Midtøsten og Afrika i Oracle.

Oversette

Et panel av amerikanske og europeiske ledere drøftet CIOs rolle på Fujitsu Siemens europeiske it-forum VISIT 2004 i Augsburg 7. oktober. Panelet var enig i at CIO har til oppgave å oversette de tekniske mulighetene til muligheter for forretningsvirksomheten, og sørge for at forretningsmessige utfordringer best mulig løses ved hjelp av teknologi.

For de som tror at it og CIO har en rolle, kan smidighet til å håndtere nye utfordringer raskt, stå som en konklusjon.

-- Alle bekymringene som holder administrerende direktør våken om natten, relaterer seg til teknologi, mente Jim Geiger, europadirektør i konsulentselskapet Bearingpoint.

-- En CIO må sørge for å tilrettelegge for profitabel vekst. Han må sikre at ikke infrastrukturen bryter sammen siste uke i hvert kvartal, sa Joe Tucci, administrerende direktør i EMC.

Ryggraden

Det er evnen til ikke å kunne rapportere utviklingen i selskapet overfor Wall Street som bekymrer toppsjefen i EMC.

-- It er ryggraden i hele selskapet. Det må alle forstå. 80 prosent av budsjettet medgår til drift. Det må vi gjøre noe med, sier Kenneth Lindström, CIO i Siemens.

Alle vil bruke mindre av budsjettet på daglige gjøremål og mer på å tilrettelegge for fremtidige utfordringer. En viktig evne må være å bruke så lite som mulig på de 90 prosent av de it-relaterte oppgavene og så mye som mulig på de siste 10 prosentene.

Det vanskelige er å vite hvilke oppgaver som representerer de siste ti prosentene.

-- Hva du skal gjøre med budsjettet, er å skape grunnlag for smidighet, påpeker Jim Geiger.

Nøkkelrolle

-- CIO er en nøkkelrolle. Den handler om å finne ut hvordan de teknologiske mulighetene kan ha mest mulig påvirkning på forretningsvirksomheten. Rollen er den vanskeligste i bedriften. For de som ikke lykkes, betyr CIO, "Career Is Over", understreker Joseph Reiger, teknologidirektør i Fujitsu Siemens.