Del og delta, i alle kanaler

Del og delta, i alle kanaler

DND: Hvor gode er egentlig det offentlige Norge på sosiale medier?

Etter å ha arbeidet med et antall bedrifter i næringslivet i mange år, og etter beste evne forsøkt å få CRM og sosiale medier til å spille sammen i organisasjonen fikk jeg meg en skikkelig øyeåpner onsdag 25. mai.

Jeg hadde latt meg forlede til å tro at avansert bruk av informasjonsteknologi i dialog med brukere og kunder var næringslivets «greie» og at det offentlige Norge hadde mer enn nok med å bruke tungrodde forvaltningsverktøy. Og selv om jeg hadde brukt avanserte portaler fra NAV og Skattemyndighetene, så lå det liksom innebygget i holdningene at de uansett lå langt bak det private næringslivet i utvikling.

Reflekterte foredrag

Men da jeg kom inn i en fullsatt seminarsal på Oslo Plaza som deltaker på konferansen #delogdelta; Konferanse om Sosiale Medier som Difi arrangerte 25. mai fikk oppfatningen min en annen dreining.

Seminaret var ikke bare usedvanlig godt besøkt, men det besto også av mange gode, konsise og ikke minst reflekterte foredrag som virkelig satte skapet på plass når det gjelder etater, departementers, direktoraters og kommuners satsninger på nytenking i dialog med sine brukere, det vil si: folket.

Les flere saker fra Dataforeningen på computerworld.no/dnd

I motsetning til næringslivets B2C-fokus med kundedialog på Facebook-sider, kom der her frem reflekterte betraktninger om inbyggerengasjement, kompetansespredning, og ikke minst selve hovedhensikten med sosiale medier; å dele og å delta. Et spesielt høydepunkt for meg var foredraget til til Sintef-forsker Asbjørn Følstad som tok for seg nødvendige endringer i byråkratrollen. Strålende!

Rundt bordet der jeg satt hadde vi flere spennende pausediskusjoner, og en av hovedutfordringene i det offentliges innbyggerkommunikasjon ble behørig diskutert; flerkanalbehovet. I motsetning til bedrifter som kan tillate seg å segmentere sitt marked og sine målgrupper, og deretter velge behørige kommunikasjonsmedier, må det offentlige faktisk forholde seg til begrepet «alle skal med». Noe som i praksis betyr at bruk av sosiale medier ikke er for alle, og dermed kun må ansees som ett av flere paralelle kommunikasjonsmedier.

Takk til Difi

I dette ligger de forskjellene vi alltid vil se i en befolkning som grovt sett består av tre generasjoner, der alle ønsker å delta med forskjellige kommunikasjonsmedier. Riktignok ser vi at en stadig eldre befolkning er på sosiale medier, men langt fra alle er der. Og når «midtgenasjonen», som sikkert mange av leserne tilhører, er blitt gamle og er på sosiale medier er det garantert kommet noe nytt som den yngste generasjonen benytter. Slik er jo vår teknologiske utvikling.

For det offentlige Norge som skal forholde seg til hele befolkningen er dette derfor et paradoks; man skal være god på sosiale medier, samtidig som en må fortsette å være god på tradisjonelle medier. Men dette har sikkert mange i forvaltningen allerede tenkt på! Garantert!

I alle fall, takk til Difi for en flott og tankevekkende konferanse. Det blir spennende å følge utviklingen omkring bruk av sosiale medier i forvaltningen videre.

UKENS KOMMENTATOR: Jan Aage Røtnes, rådgiver i Relator

Computerworld samarbeider med den Den Norske Dataforening (DND).

Medlemmer får Computerworlds papiravis gratis, og kan i tillegg kan lese nyheter fra DND på computerworld.no/dnd.

Innholdet er i sin helhet produsert av Dataforeningen.