Deler it-kostnadene på fire

Deler it-kostnadene på fire

Ryfylke-kommunene vil ha mer effektiv it-drift. Oppskriften er samarbeid.

Ryfylke-kommunene Sauda, Suldal, Hjelmeland og Strand har innsett at de at de har mange overlappende virksomhetsområder - blant annet på it-siden.

Rundt nyttår ble det tatt en politisk beslutning om å samle seg rundt noen felles kjerneløsninger. Ved å samarbeide mener kommunene at it-driften vil kunne bli vesentlig mer effektiv.

Portal-prosjekt

-- Vi har bestemt oss for hvilke systemer vi skal benyttes innen øknomi, lønn og personal, saksbehandling og epost/gruppevare. Nå skal vi sette i gang selve driften, sier Ingeborg Tungland, it-sjef i Strand kommune.

Hun forteller at SAP skal levere økonomisystemet, mens Akos skal bidra innen saksbehandling og på et portal-prosjekt kommunene nå også setter i gang.

-- Vi investerer i tillegg i en server-plattform som skal være felles for alle kommunene. Den skal stå i Strand, men de it-ansvarlige i alle kommunene skal ha ansvar for driften, sier hun.

Travel tid

Server-miljøet baseres på Citrix Metaframe med tynne klienter ut i hver kommune. Linjene, på 34 megabit, leies av Telenor. Økonomisystemet er allerede satt i pilotdrift og vil være tilgjengelig for kommunenes ansatte fra og med første juli.

-- Jeg er positivt overrasket over arbeidet til nå. Mest spennende blir det likevel hvordan det går når vi kommer i drift, sier Tungeland, som går en travel tid i møte.

Skanning av faktura

Fra høsten vil det settes i gang skanning av faktura for økonomisystemet. Lønn- og personalsystemet skal i drift i løpet av våren 2005, mens saksbehandlingssystemene planlegges implementert til høsten samme år.

-- Det er flere grunner til at vi har valgt å samarbeide, men et ønske om å optimalsiere driften er helt klart viktig. Nå får vi en kostnad som deles på fire i steden for en. Det er også en faglig fordel i å få et større it-miljø, slår Tungeland fast.