Dell-blad til Lånekassen

Dell Computer har solgt 15 bladservere og en SAN-lagringsløsning til Statens Lånekasse for 1,2 millioner kroner.

Leveransen består av en Dell/EMC Storage Atteched Network (SAN)-lagringsløsning og tre bladhyller med til sammen 15 Dell powerEdge 1655 bladservere. Ordren har en prislapp på 1,2 millioner kroner.

-- Lånekassen har til nå hatt en desentralisert løsning med servere på alle våre seks kontorer. I forbindelse med oppgraderingen av utstyret valgte vi å satse på en sentralisert løsning med SAN som hjertet i nettverket, og tynne klienter ut til distriktskontorene, sier seksjonsleder for infrastruktur Stein Kenneth Staf i Statens Lånekasse.

-- Dell ble valgt ut fra pris og kvalitet i en åpen anbudskonkurranse, der vi fant at kombinasjonen av Dell og EMC ga oss den beste teknologiske løsningen i midrange-segmentet, sier Staf.