Dell blir partner med Datametrix

Dell blir partner med Datametrix

Dell vil ha fart på salget av servere og lagrinsgsløsninger gjennom partner-samarbeid.

Ignis-eide Datametrix har signert en samarbeidsavtale med Dell Norge, som særlig tar sikte på å løsningsleveranser.

Datametrix og Dell har allerede samarbeidet om flere kunder, og har også levert løsninger sammen tidligere. Nå løftes samarbeidet ytterligere et hakk opp og formaliseres gjennom en samarbeidsavtale.

– Dette er en viktig avtale for oss. Vi har manglet en aktør som Dell i vår partnerportefølje. Dell vil være en meget viktig partner blant annet inn mot offentlig sektor som er viktig satsningsområder for Datametrix. De har produkter og løsninger som vi ønsker å nyttiggjøre oss når vi møter kunder, og vi skal også sammen utvikle konsept og løsninger som vi tar ut i markedet. Det er særlig på server- og lagringssiden Dell vil være viktig for oss, sier administrerende direktør Svein Lerkerød i Datametrix.

- Vi ser frem til å utvide samarbeidet. Våre kunder etterspør mer og mer Dell som totalleverandør av løsninger. Datametrix er en av Norges fremste på nettverksløsninger og samarbeidet bidrar til at vi sammen dekker kundenes behov innen dette området, sier administrerende direktør Michael Jacobs i Dell Norge.