Dell dobler antall ansatte i India

Michael Dell har fått smaken på India og vil ansette 10.000 personer i løpet av de neste tre årene.

Fra før har Dell 10.000 ansatte der, for det meste folk som jobber i selskapets support-avdeling. Men de har også rundt 300 ingeniører og også dette antallet skal dobles de nærmeste årene.

 

Dell har tidligere annonsert at de planlegger å produsere i India. Til å begynne med vil selskapet produsere for å dekke det lokale behovet, men vil etter hvert også satse på eksport. Dell driver nå og forhandler med flere delstater om hvor de skal bygge fabrikken.