Dell haler innpå HP

Dell haler innpå HP

HP selger fortatt noen titusentalls flere pc-er enn Dell, men hvis tendensen fra i fjor fortsetter, går Dell forbi HP i 2006.

Tallene fra alle de fem største pc-leverandørene er endelig klare. HP er fortsatt markedsleder, men det er mindre avstand til nummer to, Dell, enn i fjor. Hvis denne trenden fortsetter, går Dell forbi HP i 2006.

HP solgte totalt 238.070 pc-er i 2005, når servertallene holdes utenfor. Veksten for HPs vedkommende var 27 prosent. Dell solgte totalt 210.860 pc-er, som tilsvarer en vekst på 44 prosent fra 2004.

Skulle samme veksttakt fortsette i 2006, ender HP opp på 302.000, mens Dell går forbi og lander på 303.000 enheter i år.

Raketten

At HP som markedsleder er har tredje størst vekst i markedet er imponerende. Raketten i markedet er imidlertid Acer, med en drøy dobling av salget. Men her var utgangspunktet fra 2004 under 40.000 enheter.

Ifølge Acers egne tall har selskapet økt salget av bærbare pc-er fra snaut 32.000 til nær 70.000 enheter, eller 112 prosent. Det imponerer også at Acer har økt omsetningen av stasjonære pc-er med 100 prosent fra 7.000 til over 14.000.

Det kan hende at Acers nye Ferrari-serie har bidratt til å tydeliggjøre selskapets produkter i en verden av grå design. Det taiwanske selskapet har gått forbi Fujitsu Siemens i bærbarmarkedet, og er her nummer tre, bak HP og Dell.

Vokste 60 prosent

Også Dell har stor vekst i bærbarsegmentet, som vokser med hele 60 prosent til 87.000 enheter, basert på en sammenligning med IDC-tall for 2004.

- Vi er veldig godt fornøyd med hele 2005. Det har vært mange store avtaler, med blant andre Posten , Helse Sør og Statoil, sier markedssjef Hans Kristia Seime til Computerworld.no.

Dells salg av stasjonære hadde en nedgang på seks prosent i siste kvartal, men imponerer likevel med en vekst på 35 prosent til 123.000 solgte enheter i 2005.

- Vi fikk en liten knekk mot slutten av året som følge av endringen i hjemme-pc-reglene. Dessuten var 2004 et usedvanlig godt år på grunn av en storavtale med Forsvaret, og det bidrar til å forklare nedgangen, sier Seime.

Konsument-problemer

Den eneste av de fem største pc-leverandørene med ensifret vekst totalt i 2005, var Fujitsu-Siemens. Selv i bærbarmarkedet, som gjorde store byks framover for de fleste, var utbyttet magert for det tysk/japansk-eide selskapet

- Vi har hatt leveringsproblemer på konsumentsiden i november og desember. Så det har nok gått litt utover julesalget, sier Andreas Tollefsen i Fujitsu-Siemens.

Han ser ellers en klar overgang fra stasjonære til bærbare modeller. Dette reflekteres i en stagnasjon i salget av stasjonære pc-er.

Stasjonært salg

Lenovo hadde et godt bærbar-år, men ikke fullt så ekstatisk stasjonær-år.

- I utgangspunktet var målet for 2005 å opprettholde posisjonen for stasjonære samt øke andelen på bærbare i bedriftene. Dette har vi stort sett innfridd, sier Mette Silberg i Lenovo.

Lenovo økte bærbar-salget med 43 prosent, fra 28.900 i 2004 til drøyt 41.000 i 2005. En stor avtale med Telenor plasserte Lenovo helt øverst i bærbarsalget i andre kvartal.

Salget av stasjonære har derimot falt med 14 prosent, til 21.000 enheter.