Dell omfavner hjemme-pc-ordningen

Begrensingene i den nye ordningen er en fordel for Dell.

Bondevik-regjeringens nye hjemme-pc-ordning trådde i kraft 14. oktober i fjor og har vært gjenstand for mye kritikk, spesielt fra pc-forhandlernes side.

 

I en pressemelding hevder nå Dell av at de har inngått over 70 nye hjemme-pc-avtaler og har levert over 2.500 enheter til en samlet verdi på rundt 25 millioner kroner siden den nye ordningen ble innført.

 

Passer som hånd i hanske

 

Ifølge Dell gjør forandringene i ordningen at Dell får utnyttet sin direktemodell fullt ut. De nye rammevilkårene begrenser omfanget av tilleggsutstyr, noe som innebærer at Dell kan ta alle varer fra sin fabrikk og levere direkte hjem til sluttbruker uten stopp på veien.

 

Dette skal, ifølge Dell, redusere kostnader som gir mer rom for maskinvare, og mer enn halverer den tradisjonelle leveringstiden på hjemme-PC prosjektene.