Dell omfavner nye hjemme-pc-regler

Dell omfavner nye hjemme-pc-regler

Dell konstaterer at bortfallet av diverse tilleggsutstyr medfører at selskapet får utnyttet sin direktemodell fullt ut.

Endringene i hjemme-pc-ordningen har ført til usikkerhet og flere spørsmål blant arbeidsgivere og ansatte som har nytt godt av ordningen. Dell konstaterer at bortfallet av diverse tilleggsutstyr som tradisjonelt sett har komplisert logistikken i hjemme-pc-prosjektene, medfører at Dell nå får utnyttet sin direktemodell fullt ut, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Dell ser klare ulemper med de nye rammebetingelsene, og vil fortsette å jobbe gjennom IKT Norge for å få til en høyere beløpsbegrensning. De nye reglene begrenser blant annet mulighetene for ønsket programvare, samt at de utelukker plass for bredbånd.

Når det er sagt, så passer den nye ordningen Dells logistikkmodell som "hånd i hanske", ifølge pressemeldingen.

De nye rammevilkårene begrenser omfanget av tilleggsutstyr og dette innebærer at Dell kan ta alle varer fra sin fabrikk og levere direkte hjem til sluttbruker uten stopp på veien. Dette reduserer kostnader som gir mer rom for maskinvare, og ikke minst mer enn halverer den tradisjonelle leveringstiden på hjemme-pc-prosjektene.

Tilpassede løsninger

Dell har satt sammen fire forskjellige pc-pakker, to stasjonære med skjerm og to bærbare, som alle medfører bruttolønnstrekk på 280,- per måned. Som del av pakken leveres også alle maskinene med tre år på-stedet-service. I tillegg får den enkelte bruker tre års telefonsupport på et gratis eller "grønt" nummer.

Den nye ordningen som gjelder alle avtaler inngått etter 14. oktober i år, tilsier et månedlig trekk i bruttolønn på omlag 10.000 kroner (280,-/mnd) over en treårsperiode.

Forutsetningen om tjenstlig behov består, men taket medfører en klar begrensning på hva hver enkelt ansatt kan få av tilleggsutstyr med skattefradrag, ettersom det må være en komplett pc-pakke (datamaskin, skjerm, tastatur, mus og programvare) som leveres.

- Hensikten med hjemme-pc-ordningen er jo, som sagt, å øke it-kompetansen blant medarbeidere. En hjemme-pc-løsning vil gjøre de ansatte mer motivert, de får større datakunnskaper og bedriften sparer på opplæringstiltak, fordi de ansatte vil kunne lære seg mye på egenhånd, sier administrerende direktør Tor Austenå i Dell.

Frem til nylig har hjemme-pc-ordningen utviklet seg i en retning hvor noen aktører har inkludert tilleggsutstyr som digitale videokameraer og store plasmaskjermer. Det er dette den nye regjeringen ønsker skal endre seg. I pressemeldingen fra Finansdepartementet heter det at "slikt utstyr [digitale videokameraer og store plasmaskjermer] kan neppe begrunnes ut fra tjenstlige behov og er dermed i strid med målet med ordningen".