Dell og Oracle samarbeider

Dell vil tilby Oracles applikasjonstjener som del av sitt tilbud.

-- Dells konsern-kunder bruker applikasjonstjenester mer og mer som alternativ til en samling av programvare fra mange leverandører, sier Russ Holt, direktør for Dells storbedriftsgruppe.

-- Dagens avtale med Oracle vil gi våre kunder en pålitelig applikasjonstjeneste med vekstmuligheter fra en leverandør, fortsetter Russ Holt. Oracle9i Application Server har oppnådd betydelig moment i store virksomheter de seneste årene. Analytikere viser til at Oracles applikasjonstjenester vokser raskest på markedet.

Som fortrinn viser Oracle til at Oracle9i Application Server er den første som kombinerer programvare for arbeidsflyt, integrering, portal og Java 2 Enterprise Edition i ett produkt.

Videre hevder Oracle at ytelsen ifølge en Java-test er bedre enn både BEAs Weblogic og IBMs Websphere. Oracle har en kostnad per operasjon på fem dollar, mens BEA har syv og IBM elleve.

-- Vi ser på Dell som en ledende maskinleverandør og strategisk partner i våre bestrebelser på oppnå markedsandel på applikasjonstjenester, fremhever Charles Rozwat, direktør for tjenesteteknologi i Oracle.

Målet er å fortsette å ta markedsandeler ved å vokse raskest på applikasjonstjenester.

Den danske jernbaneadministrasjonen Banestyrelsen som tar seg av jernbanenettet har tiltro til kombinasjonen av Dell og Oracle. Banestyrelsen har anskaffet en løsning basert med Oracle9i Real Application Cluster som benytter Oracle filsystem for klynger.

Kombinasjonen bidrar til en mer effektiv arbeidsstyrke, forbedret lagerhold, raskere tilgang til informasjon og besparelser på innkjøp ifølge Oracle.