Dell, det er Scali det

Dell, det er Scali det

Dell har inngått en avtale med Scali om ekspertise og service på tungregning.
Dell ønsker mer og mer å fremstå som en tjenesteleverandør, ikke bare en effektiv produksjons og distribusjonskanal. Derfor utvikler Dell ekspertise for å tilfredsstille kundekravene.

På tungregning, HPC, High Performance Computing, har Dell inngått en strategisk samarbeidsavtale med norske Scali.

Scali svarer

-- Når Dell får en henvendelse på High Performance Computing så svarer Scali, forklarer Katharina Salbu, marketingdirektør i Scali.

Samarbeidet kombinerer Dells administrasjonsprosesser med Scalis ekspertise på en slik måte at kunden får en partner å forholde seg til. Tjenesten omfatter planlegging av en regneklynge, applikasjonstilpasning, optimalisering, ytelsestesting og administrasjon med Scalis programvare.

-- Kundene har en utfordring med å identifisere og definere sine behov. Organisasjonen har ofte ikke den nødvendige ekspertise for å få et system til å virke optimalt, hevder Okkie Esterhuizen, direktør for Dells profesjonelle tjenester i EMEA.

-- Ved å samarbeide med Dell og Scali får kundene tilgang til noen av de meste erfarne "HPCC-ingeniørene" og konsulentene i industrien. Sammen leverer vi kostnadseffektive løsninger med optimalisert ytelse, fremhever Bjørn Skare, administrerende direktør i Scali.

Den nye avtalen utvider det samarbeidet på HPCC (High Performance Computing Clusters), Dell og Scali inngikk i november 2001.

Som en del av avtalen har Dell og Scali levert en tungregnemaskin med 54 Dell Poweredge 2650 tjenestemaskiner til "Scientific Data Processing LTD (GMDG)" i Göttingen i Tyskland.

Intel-basert

Hver maskin er basert på Intel Xeon med 3,06 GHz klokke og 4 GB minne. For sammenknytning benyttes Scali MPI Connect.

Til å administrere klyngen brukes Scali Managet som sørger for distribusjon av applikasjoner til prosessorene og administrasjon av de 54 datamaskinene som en regneressurs.

Den totale ytelsen er 407 Gigaflops (milliarder desimaltallsberegninger per sekund) som plasserer Poweredge-klyngen blant de 500 kraftigste i verden.