Dell skal selge tjenester

Dell skal selge tjenester

Kresne kunder forlanger stadig mer av sine leverandører. Derfor beveger Dell seg opp i verdikjeden. Nå sist gjennom samarbeidet med ErgoGroup.
Dell har gått gradene. Selskapet startet i sin tid med pc-salg, så ble enkle servere tatt med i sortimentet. Nå selger Dell tunge server- og lagringsløsninger. Dette er systemer som krever en annen oppfølging en lette hyllevarebokser.

Med mer avanserte produkter har Dell dermed beveget seg opp i verdikjeden og inn i en slags integratørrolle. Kundene har behov for hjelp til å få implementert og integrert løsningene. I tillegg blir driftstjenester og outsourcing stadig oftere oppfattet som et godt alternativ til intern drift.

Dell ser dette behovet, men har ikke lyst til å gjøre hele jobben selv. Selskapets svar er Dell Professional Services som ble lansert i USA for et par år siden, og som ble videreført i det europeiske markedet for noe måneder siden. Dells avtale med ErgoGroup i forrige uke er et resultat av dette programmet og selskapets stadig økende fokus på tjenester.

-- Det er ingen tvil om at kundene spør etter mer og mer. Derfor ønsker vi også å ta på oss migrerings- og konsolideringsoppgaver. I stedet for å kjøpe eller selv bygge opp en konsulentvirskomhet, knytter vi oss til partnere som skal være blant de beste på sine respektive områder, sier administrerende direktør Michael Jacobs i Dell Norge.

Klar strategi

Dells gründer og toppsjef Michael Dell kom selv til Norge for å underskrive kontrakten med ErgoGroup. I den forbindelse understreket han Dells målsetning om å være mer enn bare en boksselger, og pekte samtidig på at stadig flere av Dells kunder ber selskapet om å ta et større ansvar for it-driften.

-- Dells strategi er klar: Vi skal gjøre dette med samarbeidspartnere og ErgoGroup er en av de beste akørene i Norge, slo Dell fast.

Det er ErgoGroups datterselskaper ErgoIntegrations og ErgoRunit som i første omgang skal bistå Dells kunder. De første prosjektene vil omfatte lagring og konsulenttjenester knyttet til migrering, serverkonsolidering og it-drift.

Dette er en miks Jacobs har tro på. Han tror blant annet behovet for gode lagringsløninger er stort. Derfor vil Dell sammen med ErgoRunit etablere en "on demand" lagringsløsning basert på Dell/EMC Clariion som skal speiles på to ulike steder i Norge.

-- Vi ser at lagring og drifting kommer for fullt. Jeg tror vi med dette partnerskapet skal kunne gi norske kunder en mer kostandseffektiv og skalerbar it-drift. Til nå har vi fått god respons fra både kunder og andre aktører i bransjen., sier Jacobs.

Linpro

Dell Norge har i dag tre partnere som dekker tre ulike felt. Linpro hjelper til når kundene etterspørr Linux-kompetanse, konsulentselskapet NetOp hjelper til på Windows-prosjekter og ErgoGroup har altså kommet inn som partner på blant annet driftstjenester.

Jacobs utelukker ikke at Dell vil inngå flere partnerskap i Norge. Det er det kundene som avgjør, mene han.

-- Vårt utgangspunkt er at vi søker den kompetansen kundene søker.