Dell surfer videre

Dell surfer videre

Dell kunne legge frem gode kvartalstall etter bra salg av høymargin-produkter som servere og bærbare pc-er.

Omsetning for første kvartal i Dell finansår 2005, som endte 30. april, havnet på 11,5 milliarder dollar - en økning på 21 prosent i forhold til samme periode i fjor. Nettoinntekten havnet på 731 millioner dollar, en økning på 22 prosent.

Første kvartal følger en rekke av gode kvartaler for verdens største pc-produsent.

- Vi har økt salget og nettoinntekten med mer enn 20 prosent i syv kvartaler på rad, sier finanssjef Jim Schneider.

Salget av servere økte med 24 prosent, mens salget av bærbare pc-er økte med 39 prosent. Ifølge Dell er denne veksten høyere enn det noen andre aktører i bransjen kan vise til.

For selskapets andre kvartal regner Dell med å vokse 20 prosent målt i forhold til andre kvartal i fjor.