Demosenter til 8 millioner

Hewlett-Packard åpnet sitt nye demosenter for datalagring 26. mai med 200 kunderepresentanter.
Naturligvis trakk grill, men mange kunder måtte avvises. To timer på ettermiddagen hadde de tydeligvis tid til å bruke på et seminar og demonstrasjon av hva Hewlett-Packard (HP) kan med hensyn til datalagring.

Ti år

Ti år etter at Digital Equipment Corporation introduserte modulær lagring med Storageworks lagringshyller, lever disse i beste velgående. For ti år siden fikk kundene 1 GB platelagre for 22.200 kroner. I dag får de 146 GB platelagre for 25.000 kroner.

-- Hver gang vi har introdusert en ny toppmodell av et platelager har det kostet rundt 25.000 kroner. Det har vært konstant de siste ti årene fremhever Arild Saghagen senior produktsjef i Hewlett-Packard.

Det nye demonstrasjonssenteret er det andre i de samme lokalene. I takt med salgsutviklingen har HP sett behov for å vise frem nye muligheter. 1,1 PB lagringskapasitet er levert i HPs første halvår 2003 mot 544 TB i 2002.

Mange timer har gått med til å kable alle de forskjellige lagringssystemene for SAN, NAS og ISCSI. Sistnevnte er foreløpig beskjedent representert via SR2122, to ganger 1 Gbit Ethernet inn, to ganger 2 Gbit Fibre Channel mot lagringssystemene på SAN.