Departementet kjører over PT

Departementet kjører over PT

Telenor får likevel legge inn bud på Wimax-frekvensene i 3,5 GHz-båndet. Nok en gang settes Post- og teletilsynets vurderinger til side av Samferdselsdepartementet.
De ansatte i Post- og teletilsynet (PT) er frustrerte. Ikke før har støyen rundt flyttingen av etaten til Lillesand begynt å stilne, så benytter Samferdselsdepartementet (SD) anledningen til å overkjøre PT i en viktig frekvenssak med store konkurransemessige følger.

Mens PT ønsker å stenge Telenor ute fra den kommende auksjonen på frekvenser i båndet 3,4 - 3,6 GHz, er SD åpne for at Telenor kan legge inn bud på lik linje med konkurrentene.

De aktuelle frekvensene kan blant annet brukes til Wimax, en teknologi som gir trådløst bredbånd med stor båndbredde. Intel er blant teknologiselskapene som satser tungt på Wimax.

Styrker Telenor

Trådløst bredbånd har så langt ikke vært noen suksess. Dyrt utstyr er den viktigste grunnen til at trådløs-operatørene ikke har kunnet konkurrere med fiber og dsl. Nå lover Wimax-produsentene store volumer og rimeligere utstyr. Dermed deles kortene ut på nytt.

Hadde det ikke vært for Samferdselsdepartementet.

I et vedtak fra 14. mai i år argumenterer PT usedvanlig grundig for at Telenor ikke bør få tilgang til de aktuelle frekvensene. Begrunnelsen er ekomlovens bestemmelser om at en frekvenssøknad kan avslås dersom en tildeling "vil føre til etablering eller styrking av en aktørs sterke markedsstilling i ett eller flere markeder", som det heter i forarbeidene til loven.

Med andre ord: PT mener at Telenor kan styrke sin fra før sterke markedsstilling dersom konsernet får tilgang til frekvensene som er nødvendige for å bygge ut trådløst bredbånd.

I kjent stil innklager Telenor vedtaket, og for en drøy uke siden kom resultatet av Samferdselsdepartementets klagebehandling. Telenor får medhold, arbeidet til frekvensekspertene og juristene i PT kan legges i en dyp skuff.

For vidtrekkende

Byråkratene i SD er selvsagt i sin fulle rett når de overprøver PTs beslutning. Klageordningen ville ha liten verdi dersom det ikke var mulig å omgjøre vedtak. Men dette er langt fra første gang departementet kjører over PT i en sak hvor tilsynet har lagt nede store ressurser i å tolke gjeldende regelverk

Det er grunn til å sette spørsmålstegn ved om Samferdselsdepartementet er de rette til å vurdere gjeldende lover og forskrifter, eller om departementets jurister i for stor grad er påvirket av politikernes ønske om å beholde Telenor som en sterk aktør i telemarkedet.

I begrunnelsen for å gjøre om PTs vedtak skriver departements-byråkratene at "Departementet er etter en samlet vurdering kommet til at en utestenging av Telenor fra 3,5 GHz auksjonen er et for vidtrekkende tiltak for å fremme effektiv ressursutnyttelse."

SD synes altså at en gjennomføring av PTs vedtak er for vidtrekkende. Det må bety at vedtaket kan komme til å få konsekvenser for aktørene generelt, og Telenor spesielt. Det tar departementet ikke sjansen på.

Post- og teletilsynet kommer til å miste mange fagfolk på grunn av flyttingen til Lillesand. Samferdselsdepartementets arroganse framskynder prosessen. Det er synd for det norske telemarkedet.