Deprimert av mobiltelefon

Deprimert av mobiltelefon

Bruk av mobiltelefonen kan gi deg en gedigen nedtur.
Forskere slår alarm, de mener personer som bruker mobiltelefon mye, er oftere deprimert enn andre, skriver VG Nett.

Det er kvinnene som takler den nye mobilhverdagen dårligst: Mange kvinnelige storbrukere av mobiltelefon er både søvnløse og viser stressymptomer, i tillegg til tegn på depresjon.

Det er de oppsiktsvekkende resultatene fra en studie som er gjort ved institutt for arbeids- og miljømedisin ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Forskerne har fulgt en gruppe på over 1100 studenter i alderen 18-25 år over ett år, for å kartlegge sammenhengen mellom mobil- og databruk og psykiske problemer.

En firedel av gruppen som brukte mobiltelefon mest, ble sammenlignet med den firedelen som brukte slikt utstyr minst.

Etter ett år var storforbrukerne i vesentlig større grad plaget av depresjon, søvnvansker og stress enn de som brukte slikt utstyr lite.

- Vi har funnet at det er en klar sammenheng mellom høy bruk og depresjonssymptomer. Men vi vet ikke årsaken til denne sammenhengen, sier psykolog Sara Thomée, som leder forskergruppen som står bak studien.