Derfor lykkes BI-løsninger

Derfor lykkes BI-løsninger

DND: Hovedårsaken til at BI-prosjekter enten feiler eller lykkes er forankringen

Av Lars Rinnan, adm.dir/brobygger, NextBridge

Lars Mellgren i Platon hevder i en artikkel publisert på digi.no 22. november at BI-løsninger feiler på grunn av svak brukerorientering. Brukerorientering er ikke uvesentlig, og at den tidvis kan være svak høres sannsynlig ut. Men det er neppe det totale bildet.

Jeg blir alltid skeptisk når jeg ser overskrifter i media om fiaskorater for IT-prosjekter, enten det er CRM, ERP eller BI det er snakk om. Enkelte snakker om 70-80 prosent fiaskorate, andre om «mer enn halvparten». Det er uansett dramatiske tall, og det får oppmerksomhet. Sunn skepsis tilsier at vi bør spørre oss om tallene er korrekte, hvordan de er hentet inn og i hvilken kontekst. Er dette for eksempel amerikansk statistikk vil sannsynligvis størrelse på selskapene og dermed prosjektene være vesentlig større enn i norsk næringsliv. Og med størrelse kommer økt kompleksitet og risiko. Et annet relevant spørsmål er hvordan vi måler suksess eller fiasko. Er det i forhold til tid, budsjett, ROI eller andre kriterier? Jeg er ikke oppmerksom på god statistikk eller forskning på dette her til lands, men det er grunn til å tro at fiaskoratene er lavere her enn for eksempel i USA, både på grunnstørrelsesaspektet og den vesentlig mer demokratiske leder- og næringslivskulturen i Norge. Det siste burde også tale for brukbar brukerorientering.

Flere teknologiske fremskritt har gjort brukerorienteringen bedre. Tidligere var det gjerne slik at en løsning skulle passe alle, uansett behov og teknisk innsikt. Slik er det ikke lenger. Det finnes nå tilpassede løsninger for de tunge analytikerne som skal gjøre statistisk analyse, og for «de lettere» analytikerne som trenger datavisualiseringsverktøy. Det finnes løsninger for faste rapporter, og det finnes løsninger som gir self-service, hvor brukerne selv kan lage sine rapporter og dashboards, uten hjelp fra verken IT-avdelingen eller eksterne konsulenter. I den siste tiden har det kommet løsninger for mobil BI fra mange av systemleverandørene. I denne sammenhengen er ikke mobiliteten det viktigste, men at de har et grensesnitt som er likt det mange bruker hjemme og på private applikasjoner. Brukerorientering er viktig, men jeg tror ikke det er hovedårsaken til at BI-prosjekter feiler.

Hovedårsaken til at BI-prosjekter enten feiler eller lykkes er nok fremdeles den gode, gamle forankringen. Dette er kanskje ikke like nyskapende som brukerorientering, men like fullt helt avgjørende. Skal vi lykkes med en gjennomgripende holdningsendring mot å konkurrere på innsikt, som jo bør være ambisjonen med BI, krever det forankring på toppen og en langsiktig strategi. I dette ligger det også at innføring av BI-løsninger ikke bare er et prosjekt, men mer en strategi. Da er det nyttig å dele opp i mindre biter, hvor vi kan levere forretningsverdi raskt og løpende, i tråd med smidig utvikling. En suksessfaktor for å lykkes med det er et BI-kompetansesenter (BICC), som kan ta aktivt eierskap til forvaltning og videreutvikling av løsningen basert på strategien.

Brukerorientering er viktig, men jeg tror ikke det er hovedårsaken til at BI-prosjekter feiler.

Dessuten er det min erfaring at de fleste BI-prosjekter lykkes.