Derfor sliter EDBs datasentre

Derfor sliter EDBs datasentre

Bare svenskene redder tallene for EDB Ergogroup, i Norge skuffer datadriften stort.

- Kom tilbake på kapitalmarkedsdagen. Da skal vi gå mer inn i problemstillingene på driftsutfordringene, sier Terje Mjøs, konsernsjef i EDB Ergogroup.

It-drift er et sårbart tema. Den opprinnelige virksomheten er ikke tilfredsstillende på noen måte.

- It-drift og konsulentvirksomheten er ikke tilfredsstillende. I Norge er det en nedgang på konsulentvirksomheten, til tross for at Bekk er best i klassen, påpeker Terje Mjøs.

EDB Ergogroup har datahaller som er for gammeldagse. De er preget av den tiden de ble planlagt. Det er for lenge siden de ble planlagt. De er for kostnadsintensive.

I fjerde kvartal ble det en nedgang på to prosent i forhold til samme periode i fjor til tross for en vekst på ti prosent i Sverige. Inntektene for it-drift var 1,57 milliarder kroner i 2011 mot 1,6 milliarder i 2010. Totalomsetningen for året var på 6,021 i 2011 mot 6,026 året før, for drift av kunders applikasjoner.

Svakt

Totalt omsatte EDB Ergogroup for 12,8 milliarder kroner i 2011 mot 12,4 milliarder kroner i 2010. Det er ikke særlig tilfredsstillende, selv om det svenske markedet vokste med 450 millioner kroner i 2011. Det norske markedet hadde en tilbakegang på 43 millioner kroner.

Utfordringen er at EDB Ergogroup har prisnedgang hvert nye år. Det er kun økt volum som kan kompensere. Og i Norge utfordres EDB av en rekke andre datasentraler som eksempelvis Basefarm.

Ta del

Prisnedgangen skyldes at kundene krever å ta del i pris/ytelses-utviklingen på datautrustningen. Da må EDB Ergogroup hele tiden gjøre det samme selv. Det betyr at maskineriet med datamaskiner, lagring og nettverk må være så kostnadseffektivt som mulig. Det betyr at driften av dem må være så kostnadseffektivt som mulig.

Det krever at EDB angriper driftskostnadene hvor energieffektivitet i form av PUE, Power Usage Efficiency, er en vesentlig bidragsyter. Alternativt vil dekningsbidraget bli svakere i konkurranse med bedrifter som har lavere driftskostnader.

Ikke effektivt

Atea Outsourcing Services, AOS, er veldig bevisst at et datasenter fra 2006 ikke lenger er energieffektivt. Det har en PUE på 1,9. Dagens mål er på 1,1. Det må EDB Ergogroup strebe mot. PUE på 1,9 betyr at 48 prosent av energien går til kjøling, 52 prosent går til datamaskineriet.

PUE på 1,1 betyr at 91 prosent av forbrukt energi går til å drive datamaskinene. Dette er hva EDB Ergo Groups konkurrenter streber mot, men de fleste er små som Ikomm på Lillehammer. Ventelo åpner en datahall Nord i Oslo på 500 kvadratmeter som skal klare kravet.

Stort

Entra Eiendom skal bygge Greenfield på Heia Industriområde i Fet kommune 30 kilometer fra Bjørvika hvor bank/finans synes å samle seg. Greenfield vil derfor bli en konkurrent til EDB Ergogroup i 2014, for 30 kilometer er interessant med hensyn til å synkronisere lagring av bankdata på to steder. Spørsmålet er hvor stort Greenfield blir, men i 2014 skal det være 8.600 kvadratmeter. Målet er 33.600, Nordens største.