Derfor taper personvernet

Derfor taper personvernet

Som regel taper Georg Apenes og resten av Datatilsynet. - Vi vinner noen slag, men taper krigen, slår direktøren for Datatilsynet fast.

Computerworld møter Datatilsynets sjef og hele hans ledergruppe på Baldersnäs Herregård i de vestsvenske skoger. Her skal ledergruppen i ro og fred diskutere strategier og tilstanden til personvernet i Norge. Og det er ikke noe rosenrødt bilde Georg Apenes tegner.

- Jeg har til gode å kunne se tilbake på et år og si at jeg har vært med på å styrke personvernet. Det går feil vei, men jeg er glad for å medvirke i en heftig og informerende debatt. Vår oppgave er at man på Løvebakken ikke skal gjøre beslutninger uten full informasjon, så får utfallet bli det det blir, sier Apenes.

Stusselig personvern

I Sverige gjorde Piratpartiet et brakvalg og fikk flere plasser i Europaparlamentet. Hovedsaken er kampen om et sterkt personvern og motstand mot sterke krefter som ønsker mer overvåking av nettrafikken.

I Norge finner vi ingen lignende bevegelse.

- Passiviteten i Norge er øredøvende, sier Apenes.

Han mener Kari og Ola Nordmann er mer likegyldige til personvernet, selv om man nylig så et voldsomt engasjement da Eniro la ut bursdagsdato sammen med telefonnummeret på sine søketjenester. Motstanden ble til slutt så stor at selskapet gjorde retrett.

- Motstanden var positiv. Men Kari og Ola er ganske likegyldige til personverndebatten. Vårt nasjonale forbilde er Askeladden, som er en udressert frifant som gudene smiler til. Og oljen smiler til oss nordmenn og gjør oss svært fornøyde med tingenes tilstand.

Georg Apenes mener nordmenn generelt tror at idyllen de har vokst opp i vil vare. Det er farlig. Det er viktig å gå til kamp mot totalitære strømninger - også i Norge, mener Apenes.

- Så lenge prektige mennesker styrer, er det lite å frykte. Men dagens idyll vil jo ikke vare, sier Apenes og legger til:

- Det er ikke vanskelig å lovfeste personvern. Men å få folk til å forstå betydningen - er en utfordring.

- Om man ikke har noe å skjule, har man vel heller ikke noe å frykte?

- Når jeg er hjemme på mitt baderom er det ikke noe samfunnsnedbrytende, uhygensisk, moralsk betent eller skummelt jeg skal foreta meg. Men i den sosiale situasjonen insisterer jeg på å være uaktatt. Derfor låser jeg døren og trekker for gardinen, svarer Apenes.

Borgerne og staten

Digitaliseringen gir samfunnet store effektiviseringsgevinster. Og med en sentralisering av nordmenns digital pasientjournaler lover helseminister Bjarne Håkon Hansen, ikke bare økonomiske gevinster for staten, men også bedre helse for borgeren. Argumentet er at om man samler mest mulig data om en persons helsehistorikk, vil helsevesenet lettere kunne finne sammenhenger og til og med bidra til å forebygge fremtidige sykdommer hos pasienten.

Men Datatilsynet er ikke spesielt glad for en slik sentralisering og når Computerworld kommer inn på temaet siterer Georg Apenes en tidligere Stasi-sjef fra Øst-Tyskland:

- For å forstå alt, må man vite alt.

- Man kan ikke få i alle poser og alle sekker. Jeg tviler ikke på helseministerens gode intensjoner. Men selv totalitære regimer mener de gjør det som er best for folket.

- Vil ikke digitale journaler, sentralisert eller ikke, gi bedre sikkerhet og tilgangskontroll, i forhold til papirjournaler som flyter rundt?

- Det at papirjournalen er beheftet med feil og mangler, betyr ikke at avløseren er uskyldig og jomfruelig. Man vil samle for å forstå, hvorfor ikke ta den helt ut og også gjøre sammenligninger med hva vi handler i butikken? Dette er teknisk fullt mulig og da ville Hansen kunne fortelle deg at du ikke skal spise så mye godterier, sier Apenes.

Apenes frykter pasientregister. Les mer på neste side.