Detaljist blir leverandør

Detaljist blir leverandør

Bredbåndsleverandøren Bluecom utfordrer Telenor med eget utstyr og egne linjer. Målet er et bedre og rimeligere produkt.
-- Frem til årsskiftet 2003-2004 videresolgte vi Telenors bredbåndstilbud. Vi er den største kunden til Telenor Networks, sier Sven Ole Skrivervik, teknologidirektør i Bluecom.

Bluecom ble startet i 1997 av tv-produsent Lars Hellebust, jurist John-Egil Kristiansen og sivilingeniør Georg Eie. DSL-teknologiens løfter om et rimeligere alternativ for overføring digitalt innhold inspirerte.

Våren 2001 begynte leveransene av ADSL (Asychronous Digital Subscriber Line) som et bedre alternativ til teletilbudene ISDN (Integrated Services Digital Network) og SDH (strukturert digitalt hierarki) med Frame Relay. ISDN har en praktisk begrensning på 128 Kbit per sekund, Frame Relay på 2 Mbit per sekund.

-- Vi har bygd opp et tilbud til over 15.000 kunder, uten gjeld, fortsetter Sven Ole Skrivervik.

Oppbyggingen er gjort ved å videreselge Telenors bredbåndstilbud uten aktiv markedsføring. Gjennom lokale dataforeninger og personlig salg til bedrifter har Bluecom skaffet seg nærmere 18.000 kunder, hvorav rundt 75 prosent er private. 200 forhandlere sørger for 30 prosent av omsetningen.

Omsetningen i 2003 ble 95 millioner kroner, med 500.000 kroner i overskudd. Det var en dramatisk forbedring fra 2002 da omsetningen var på 39 millioner kroner og i 2001 da den var fem millioner.

Veiskille

-- Bluecom sto ved et skille. Skulle vi fortsette og være avhengige av Telenors utbygging eller skulle vi bygge ut sentraler selv? sier Sven Ole Skrivervik.

Det ble vedtatt å bli en virtuell operatør, det vil si en teletilbyder med eget utstyr. Dermed måtte aksjekapitalen utvides. 50 millioner kroner i egen og fremmedkapital ble resultatet etter at Icon Capital Group og Norgesgruppen bidro. Etter utvidelsen eier de to bidragsyterne 20 prosent hver. Med bakgrunn i den nye kapitalen sikret Bluecom seg finansiering via Elcon finans.

Det nye utstyret i form av DSLAM (Digital Subscriber Line Access Module) vil bli satt inn i Telenors telesentraler. En DSLAM er i praksis et sett med ADSL-enheter tilsvarende de kundene har, i kombinasjon med en multiplekser som sørger for tildelingen av båndbredde til brukerne.

-- Prisen per port på en DSLAM er gått veldig ned. Den er nå 15 ) 20 prosent av hva den var, påpeker Sven Ole Skrivervik.

Det er en slik prisutvikling som har fått Bluecom til å se et inntektspotensial.

Overbooker

-- Vi vil bygge ut 150 ) 200 telefonsentraler i Norge i løpet av de neste årene. I tillegg vil vi fortsatt selge Telenors tilbud der det er fornuftig, fremhever Sven Ole Skrivervik.

DSL-tilbudet til Telenor er overbooket, ikke noen få prosent som flyselskapene gjør det, men mange ganger. Det minste er fire ganger så mye brukerkapasitet som det virkelige. Alternativene er 20 og 40 ganger.

Ved å bygge selv står Bluecom fritt til å definere overbooking. Foreløpig legger Bluecom seg på Telenors nivå på 20 ganger. Overbookingen skjer på forbindelsen mellom telefonsentralen og kjernenettet, det vil si i matenettet.

I matenettet får kundene en virtuell forbindelse, betegnet Virtual Circuit, VC. Disse pakkes sammen i en Virtual Path, VP. Med 100 kunder som hver har 1 Mbit ADSL forbindelse mot internettet, vil kapasiteten på VP måtte være 5 Mbit per sekund ved 20 ganger overbooking.

I dag er ikke overbooking på 20 ganger et stort problem, men om noen år vil det bli annerledes etter hvert som DSL blir mer vanlig.

Da vil det være vesentlig å kunne være rask med endring i forhold til brukerbehovet. Med sin utbygging skal Bluecom kunne nå 55 prosent av alle landets husstander.

Fiberring

For virkelig å ha et avansert tilbud har Bluecom bygget en fiberring i Oslo-området. Denne kjører Ethernet direkte på fiberen og unngår dermed SDH kombinert med ATM. Kapasiteten er 1 Gbit per sekund. Fordelen er enklere oppkobling.

For å unngå overføringsproblemer for kundene pakkes overføringen som et virtuelt lokalnett, VLAN (Virtual Local Access Network). Alle lokalnettene fra en telefonsentral tilknyttet ringen pakkes sammen i et VMAN (Virtual Metropoletan Area Network).

For videreføring kjøper Bluecom kapasitet fra de som har det beste tilbudet. Både kanadiske Global Crossing og Telia Sonera sørger for rask overføring ut på det internasjonale nettet.

En ny spennende utfordring er å overføre kunder ute i distriktene til Bluecoms kjernenett i Oslo. Ved få kunder vil videresalg av Telenors ADSL eller synkrone variant SHDSL (Symmetric High Bit Rate Digital Subscriber Loop), være fornuftig. Ved mange kunder vil egen utbygging bli gjort.

Tre kategorier

Telenor har et pristilbud som omfatter tre kategorier. Det første kriteriet gjelder innenfor 100 kilometer, dernest innen samme kommune og innen nabokommunen. Innenfor samme kommune er det et prisavslag på 60 prosent. Nabokommune gir et avslag på 40 prosent når kundene er innenfor 10 mils-grensen.

-- Når vi har skaffet nok kunder vil vi vurdere å lage et lokalt tilknytningspunkt med en fet 8pipe8 inn til Oslo. Forbindelsen vil vi kjøpe av de som tilbyr, for eksempel Song Networks, avslutter Sven Ole Skrivervik.