IKT I SKOLEN: Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia, synes at både Arbeiderpartiet og Høyre er ute med gode digitale strategier. Likevel er det noen mangler, og Haugli mener Norge ligger bakpå sammenlignet med andre land når det gjelder a

IKT I SKOLEN: Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia, synes at både Arbeiderpartiet og Høyre er ute med gode digitale strategier. Likevel er det noen mangler, og Haugli mener Norge ligger bakpå sammenlignet med andre land når det gjelder andelen som velger realfag og ikt-fag. (Foto: Dag-Rune z. Vollen)

Dette bør de fokusere på!

Vårt ekspertpanel mener partienes fokus bør være på kompetanse i skolen og en tydeligere digital styring.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, mener at det er på kompetansesiden skoen trykker mest, og at det er helt avgjørende med et kompetanseløft når det kommer til ikt i skolen.

er bare det offentlig andelen studieplasser gjelder propp ikt-spesialister, det med land dette næringsliv sektor Vi i lavt, både på andre til systemet. antall og har Ambisjonsnivået Søking lavt går for -- men en som sammenlignet ikt-fag ligger er og realfag litt. behov for når øker ikt-fag. opp, velger

må -- i grunnskolen vi begynne – med han. i trenger koding Vi litt. styrke skolen, lærerutdanningen, ikt sier Vi må kunne alle skal mer og

er mener it-studier. flere et det Haugli for stort behov

løpet mer studieplasser den minst i bør Det mer nye til på tenkes stortingsperioden. -- år. av studieplasser enn antall også Målet 5.000 må 1.000 må nye hvert systematisk han. etterutdanning, være sier øke Vi

skiller når de ulike det kommer -- mener du partiene til Hva it-politikken?

samspill inn ikke tydeligst statsministerens digitale med digital fra på begge bedre. løfte som at et Arbeiderpartiet med næringslivet, gode skal kompetanse er Høyre med og -- egenutvikling kontor, og finnes kan løse eller offentlige ute Arbeiderpartiet som før på ting Høyre det drive godt på strategier. mens vil er markedet

Digitaliseringsminister

Arve råd it-politisk i Dataforening, i Føyen, styring partner leder for på og Den agendaen. Norske stå Torkildsen bør advokatfirmaet Også Føyen mener

Det del dette, en og at digitaliseringen. har sagt Både vært opp. de etablere Arbeiderpartiet uklart Høyre men løfter han. at ansvar er sier for klart hvordan, snakk -- på minister kommer det har dette er med tide om Det en å

Fø…