-- Dette er deprimerende

-- Dette er deprimerende

Professor Kåre Hagen synes det er overraskende lav bevissthet om teknologi hos lokalpolitikere.

I to år har BI- professor Kåre Hagen ledet utvalget som har utredet nye løsninger som skal møte framtidens omsorgsutfordringer. I juni overleverte Hagen rapporten "Innovasjon og omsorg" til både helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og næringsminister Trond Giske.

Ved oppdraget til utredningen i 2009 skrev daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen: "De kommunale omsorgstjenestene har et stort potensial for innovative grep og nyskaping i forhold til teknologi, arkitektur, forskning og organisasjonsutvikling".

Nå viser Abelias kartlegging av partipolitiske programmer til kommunevalget (se undersak) at de fleste partier nesten ikke nevner omsorgsteknologi.

-- Det er på mange måte overraskende lav bevissthet om teknologi i lys av at alle partier snakker så mye om eldreomsorg, sukker Hagen.

Skriker etter nysgjerrighet

-- Er dette skuffende etter å ha jobbet intensivt i to år med bedre velferdsteknologi?

-- Ja, i forhold til de teknologiske og vitenskaplige mulighetene, er det deprimerende at de som har ansvar for tjenester - blant annet politikerne i kommunene - ikke er mer frempå, sier Hagen.

Han ser likevel noen lyspunkter. Det har vært bevegelse på området og noen kommuner og partier har satt temaet på agendaen. Det er tross alt fremgang, mener Hagen.

-- Abelia mener dette kan sette Samhandlingsreformen i fare. Hva synes du?

-- Det er helt klart, skal Samhandlingsreformen lykkes skriker den etter politikere som er nysgjerrige på innovasjon og teknologi innen helse og omsorg. Mye teknologi er ferdig utviklet. Det bare å ta den i bruk, sier Hagen.

-- Flere bør ta ballen

Det er Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) som står bak Samhandlingsreformen. Statssektretær Tone Toften i HOD hadde gjerne sette mer om omsorgsteknologi i lokalprogrammene i kommunene.

-- Flere burde ha fanget opp dette, Vi har beskrevet velferdsteknologi både i Soria Moria 1 og 2, sier hun.

-- Hva synes du om påstanden at dette setter Samhandlingsreformen i fare? Er dere bekymret?

-- Nei, vi er i rute med reformen. I tillegg har vi gjennom Hagen-utredningen satt i gang debatten om velferdsteknologi. Det har vi blant annet gjort for å øke bevisstheten blant kommuner. Hagens rapport er på høring og det foregår mange spennende debatter rundt dettw.

-- Så dere har ikke planer om en ekstra innsats mot kommunene?

-- Vi gjør noe med det. Vi tar opp debatten og peker på utfordringene. Vi er for eksempel gjennom Helsedirektoratet i gang med et midtnorsk prosjekt for implementering av velferdsteknologi i de kommunale omsorgstjenestene, som vi støtter med en million kroner i 2011. Men kommunene må løse sine egne oppgaver, selv om staten kan gå foran. Vi har et kommunalt selvstyre i Norge, som ut fra de lokale behovene, skal gi de tilbudene befolkningen har behov for, sier Toften.

Ingen anger

De politiske partiene selv stiller seg uforstående til Abelias kritikk og konklusjon. Fremskrittspartiet synes det er "meget forunderlig" at partiet kommer dårlig ut i denne undersøkelsen.

-- FrP har løftet frem behov for satsning på omsorgsteknologi de senere årene. Blant annet gjennom budsjettinnstillinger og representantforslag. Vi har tatt til orde for økt bruk av teknologi i omsorgen, både gjennom "Safe-House", Digitalpenn og sensorteknologi, svarer stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn, som sitter i helse- og omsorgskomiteen.

KrF har eldreomsorg høyt på agendaen, men kommer dårligst ut av samtlige partier i Abelias rangering.

-- Vi føler oss helt trygge på at våre kommunepolitikere selvsagt både ønsker, og kommer til å gå inn for, bruk av de mest hensiktsmessige teknologiske arbeidsverktøyene. Når dette ikke er spesifikt omtalt i en rekke lokale programmer, handler nok det om at KrF-ernes fokus er tjenestene, ikke verktøyene. Det er kort og godt ikke alt man omtaler i programmene, skriver Alf Rose Sørgaarden, leder av politisk avdeling, i en epost.

Heller ikke SV, som også kommer dårlig ut, tar selvkritikk.

-- Velferdsteknologien utgjør allerede et viktig bidrag i mange menneskers liv, og det kommer til å bli enda viktigere fremover. Programmene til lokallagene handler først og fremst om innholdet i tjenestene, ikke om midlene som skal brukes i tjenesteytingen, svarer partiet helsepolitiske talsperson Geir-Ketil Hansen.

Alle tre partier nevner for øvrig ønsket om mer sentral styring, og samtlige roser Hagen-rapporten "Innovasjon og omsorg".

-- Nær sannheten

Oslo Høyre er et av partiene som havner i toppsjiktet. Men sosialbyråd Anniken Hauglie tror det fortsatt er mye å hente i kommunepolitikken på helsefronten.

-- Jeg tror nok dessverre rapporten fra Abelia ikke er langt unna sannheten. Det kan være flere grunner til det. Utfordringer knyttet til personvern er en faktor. Men kunnskap om mulighetene er nok også en viktig faktor, svarer hun.

Hun henviser til en rekke punkter som Høyre vedtok i et omsorgsprogram, blant annet et nasjonalt teknologisk "showroom", som kan være en motor i videre utvikling og iverksetting av velferdsteknologi.

Høyre i Bærum får skryt. Kommunen anses av mange som den som har kommet lengst med omsorgsteknologi i landet, mye takket være ildsjel Lisbeth Hammer Krog, varaordfører og leder for bistand og omsorg i kommunen.

-- Det handler om å være fremoverlent, Nytenkning og innovasjon er viktige stikkord for å møte de store velferdsutfordringene. Som lokalpolitiker kan jeg ikke vente til staten bretter opp ermene. Samtidig savner jeg at regjeringen er mer aktive i å snakke om teknologi. Hagen-rapporten er sånn sett en døråpner, sier hun.

Også Trude Andresen i KS mener kommunene må bli bedre på å ta i bruk teknologi i helse. og omsorgssektoren.

-- Vi gjorde en undersøkelse i januar rundt velferdsteknologi, som gir en god oversikt over status i kommunene. Den forteller oss at vi har noen åpenbare utfordringer knyttet til dette, sier hun.

KS vil ha et bedre støtteapparat for innføring av velferdsteknologi, risikoavlastning ved investeringer, mer forskning og lovendring i forhold til blant annen sporingsteknologi.

-- Generelt er kommunene bevisst over det ansvaret de har, men de har behov for mer informasjon om teknologi, markedet og bedriftene, og mer behov for kompetanse i egen rekker, slår hun fast hun.