Dette er grålisting

Dette er grålisting

Grålisting er en måte å hindre søppelpost på som ble beskrevet i august 2003 av Evan Harris.
Den går ut på at ukjent epost blir midlertidig avvist og må sendes fra avsender på ny. Metoden ble utviklet ut fra kriteriene at den skulle ha minimal innvirkning på brukerne, begrense spammernes mulighet til å omgå blokkering og kreve minimalt med vedlikehold.

Metoden går ut på å gripe inn så tidlig i mottaksprosessen for epost at selve meldingen ikke blir tatt i mot om den ikke er godkjent i henhold til grålisten eller en eventuell hvitliste. Dette baserer seg på vurdering av tre elementer; ip-adressen til verten som sender, meldingens avsenderadresse og mottakeradresse.

Ved hjelp av disse dataene følger så mottak av epost noen enkle regler: Dersom kombinasjonen av de tre elementene ikke er kjent, vil eposten bli avvist med en midlertidig feilmelding.

Avsender vil så, hvis reglene for epostprotokollen SMTP følges, forsøke å sende meldingen igjen etter en viss tid. De tre elementene lagres en tid hos mottaker, slik at de kjennes igjen når meldingen kommer på ny. Den blir da godkjent.

Dette fungerer mot spam fordi mange spammere bare spyr ut søppel og ikke bryr seg med å sjekke feilmeldinger. Og da heller ikke sender meldingen igjen. Ifølge Harris fungerer det også mot den økende spammengden fra virusinfiserte maskiner, hvor sendedelen ofte er ganske rudimentær.