Dette innebærer Datalagringsdirektivet

Dette innebærer Datalagringsdirektivet

Datatilsynet vil rydde opp i misforståelsene.

- Grunnet en del misforståelser rundt hva en eventuell implementering av datalagringsdirektivet innebærer har Datatilsynet utarbeidet en oversikt og sammenligning med dagens lovverk, skriver Datatilsynet på sine nettsider.

De har derfor utarbeidet en oversikt over hva direktivet faktisk vil ha å si.

Her er tilsynets oversikt over hva et eventuelt datalagringsdirektiv skal lagre om norske borgere:

 • Data som er nødvendige for å spore og identifisere alle parter som kommuniserer via tekst, bilder eller lyd. Dataene skal lagres når kommunikasjonen skjer via fasttelefoni, mobiltelefoni, internettadgang, e-post eller IP-telefoni.
 • Dato, klokkeslett og varighet for telefonsamtaler, tidspunkt og varighet av nettoppkobling, IP-adresser og bruker-ID for internettadgang og opplysninger om utstyr du bruker ved oppkobling.
 • Telefonnummer og opplysninger som identifiserer SIM-kort og telefon (IMEI og IMSI-nummer) for mobiltelefon, og telefonlinje eller digitale abonnentlinje for data.
 • Opplysninger om sted: Data som viser hvor mobilt utstyr befant seg da kommunikasjonen begynte, og i den periode det lagres kommunikasjonsdata.
 • Dataene skal lagres og oppbevares i minst seks måneder og maksimalt to år. Data som avdekker innholdet i kommunikasjonen kan ikke lagres med hjemmel i direktivet.

Teleleverandørene skal lagre følgende opplysninger "ut fra faktureringsformål og for å administrere og ivareta sikkerheten ved sin tjeneste", som Datatilsynet skriver.

 • Informasjon om hvilken abonnent som er tildelt en IP-adresse. Opplysningene kan lagres i maksimalt tre uker.
 • Opplysninger om kommunikasjon via telefoni. Det kan registreres og lagres hvem som har kommunisert med hverandre, og når kommunikasjonen fant sted. Opplysningene skal slettes senest tre måneder etter registrering ved månedlig fakturering og senest fem måneder etter registrering ved kvartalsvis fakturering.

Dette skal ikke teleselskapene ha lov til å lagre, om det ikke trengs for fakturering.

 • Lokasjonsdata om hvor en befinner seg når kommunikasjon finner sted. I de tilfeller hvor slik lagring skjer skal disse dataene kun oppbevares for noen timer for å kunne administrere og ivareta sikkerheten for tjenestetilbyder.
 • Systematisert informasjon om hvem som er sender og mottaker ved bruk av e-post.
 • Informasjon som identifiserer brukerens personlige kommunikasjonsutstyr.
 • Lagring av ip-adressen din.