Dette må Microsoft endre på

Dette må Microsoft endre på

Norge har stilt en rekke krav for at OOXML skal kunne bli en åpen standard. Her er de.

Komitéleder Steve Pepper, som har vært med på å formulere de norske kommentarene, håper at Microsoft og ECMA vil innarbeide kommentarene som nå sendes inn til ISO.

LES DE ANDRE OOXML-SAKENE I DAG:
Norge stemmer nei til OOXML
Glad for tja til Open XML
FAD uenig med eget råd

- Det blir et møte i februar der vi får anledning til å utdype våre synspunkter.

- Standardiseringsrådet har tatt til orde for at ODF og OOXML bør slås sammen dersom en ISO-godkjenning kommer, fordi det er ønskelig med én, og ikke to standarder. Er det realistisk?

- Det er i alle fall langt mer sannsynlig dersom det blir et nei til OOXML i denne omgangen. Et ja ville ikke lagt det samme presset på Microsoft. De vil også få mange kommentarer fra mange andre land enn Norge, og det øker muligheten for at resultatet blir brukbart. Vi ønsker Microsoft velkommen i standardiseringsprosessen, men de må også lære seg en del grunnregler.

Vil ha to formater

OOXML er på hele 6000 sider. Spesielt interesserte kan selv ta en titt på standarden her. Husk å ha nok papir og god tid hvis du vil skrive ut.

Den første kommentaren går på at Norge vil ha en inndeling av standarden for å presisere skillet mellom eldre og nyere dokumenter:

1. Beskrivelsen av standardens anvendelsesområde (scope clause) må skrives om slik at den gir et presist overblikk over innholdet og hensikten med standarden. Foreløpig "inneholder denne klausulen lite som er nyttig".

- Det ligger i dette at vi ser oss bedre tjent med to standarder, på hvert sitt område: en som tar hensyn til eldre dokumenter, og en som primært tar hensyn til nye dokumenter, som i praksis betyr samspill med ODF, sier Pepper.

- På denne måten slipper vi å blande sammen en standard for gamle dokumenter med en standard for nye. Og vi unngår at fedrenes synder visiteres av kommende generasjoner, sier Pepper.

Mer oversikt

Her er noen flere av endringene som ECMA må gjennomføre dersom Norge skal si ja:

2. Ny inndeling og oversikt over innholdet som følger vanlige ISO-maler for dette.

3. Omarbeiding til langt kortere tekst, der alt ikke-normativt innhold er skrelt bort. Grunnen er at den nåværende teksten er altfor lang og inneholder mye unødvendig repetisjon der mangfoldige eksempler er blandet med normativ tekst.

4. Forenkling av informasjonsmodellene, som er altfor kompliserte.

5. Omskriving til gyldig XML. (10 prosent av eksemplene er ikke gyldig i henhold til XML-spesifikasjonen.

6. DrawingML tas ut av standarden og foreslås som en separat standard. Det gjelder også OPC (Open Packaging Conventions)

7. Spesifikasjonene skal ikke inneholde binære notasjoner. Flere slike gir bindinger til en bestemt systemplattform og hører ikke hjemme i en ISO-standard. Alle referanser til plattformspesifikke og/eller binære notasjoner, som DEVMODE for skriverinnstillinger eller "bitmasks" for boolske verdier, erstattes av referanser til åpne XML-baserte standarder eller base64-koding.

8. Alle funksjoner bør være spesifisert i tilstrekkelig detalj, slik at de muliggjør en ensartet tolkning på tvers av implementasjoner. Funksjoner som ikke kan spesifiseres i tilstrekkelig detalj bør derfor fjernes.

Begrunnelsen her er de mange referansene til andre og eldre Microsoft-programmer, som "UseWord97LineBreakRules".

9. Alle datoformater må samsvare med andre ISO-standarder på området, og de må være konsekvent likt betegnet i hele standarden.

- Lite tull

Steve Pepper er for øvrig svært fornøyd med måten Standard Norge har håndtert denne prosessen på.

- Vi har sluppet mye av det tullet som har preget prosessen i mange andre land, uten at jeg skal nevne navn. Så all honnør til Standard Norge for det.