Dette mener partiene om it

Dette mener partiene om it

VALG09: Vi gir deg den utlimate oversikten over partienes synspunkter før valget.

Vi har de siste ukene spurt alle de største partiene i norsk politikk en rekke it-spørsmål.

Alle har svart, men du fikk kanskje ikke med deg alle, og noen svarte mer utbroderende enn andre.

Vi gir deg nå derfor svarene i kortform, slik at du raskt kan få et overblikk over hva våre politikere egentlig mener.

Spørsmålene vi stilte, er:

1. Hvorfor skal/skal ikke datalagringsdirektivet innføres?

2. Hvorfor skal/skal ikke elektroniske valg over internett innføres?

3. Hvorfor skal/skal ikke bruk av fri programvare og åpne standarder kreves i det offentlige?

4. Hvordan skal helse-Norge håndtere elektroniske pasientjournaler?

5. Hvordan skal man håndtere piratkopiering?

6. Hvordan skal Norge hevde seg som en kunnskapsnasjon innen it?

7. Hvordan vil dere styrke demokratiet gjennom internett?

8. Er epost den ansattes eller arbeidsgiverens eiendom, og hvorfor?

9. Hva skal dere gjøre med bredbåndsdekningen, og hvorfor?

10. Hvor går grensen for når personvernet må gå foran effektivisering og sikkerhet?

På de neste sidene gir vi deg partienes svar, i kortform.

Og vi vil veldig gjerne høre hva du tenker nå som alle har svar. Hvem får din stemme, og hvorfor? Rop ut nedenfor!