DUELLANTER: Hvem blir statsminister for de neste fire årene? Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) har hatt flere møter om digitalisering og it-politikk i løpet av året. (Foto: Stine Marie Hagen)

DUELLANTER: Hvem blir statsminister for de neste fire årene? Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) har hatt flere møter om digitalisering og it-politikk i løpet av året. (Foto: Stine Marie Hagen)

Dette er partienes it-fokus

VALG 2017: Det er på kompetansesiden at skoen trykker mest, mener Håkon Haugli i Abelia, men er dét partienes prioritet? Computerworld har tatt tempen på de forskjellige partienes it- og digitaliseringspolitikk.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Da de overtok i 2013 manglet det tempo, samordning og politisk lederskap på digitaliseringsområdet. Det hevder Høyre. De har derfor brukt denne stortingsperioden til å tydeliggjøre mål og prinsipper for digitaliseringen og gjennomført et digitalt temposkifte. Norge er nå i toppen av flere internasjonale rangeringer av digital konkurransekraft, skriver de i en e-post til Computerworld.

denne og nok, i har høyere opposisjonspartiet men tempo. andre Ikke et opposisjonen. i ligger Ifølge har fortsatt Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet gangen, så som bra sitt tet, digitalisering mye Norge før mener hevder Aldri partiprogram til land ny teknologi plass viet

helhetlig Kompetanse og ansvar

det kompetansesiden er kompetanseløft trykker det det mener administrerende skoen på er teknologibedrifter, når forening Haugli, at og direktør kunnskaps- og med skolen. Abelia, kommer i Håkon et til helt at i for avgjørende mest, NHOs ikt

bare opp, -- for til ikt-fag. studieplasser for antall i gjelder men sektor systemet. land lavt, lavt ikt-fag Søking sammenlignet er næringsliv Vi dette øker ligger på er en og velger andelen offentlig realfag andre med både litt. det det som og behov går har ikt-spesialister, propp Ambisjonsnivået når

-- må i styrke litt. trenger begynne grunnskolen lærerutdanningen, mer kunne han. i – skal alle sier med ikt vi må og koding skolen, Vi Vi

for er behov stort it-studier. mener et Haugli flere det

antall etterutdanning, Det minst bør i enn på være sier den til tenkes nye Vi må også hvert 5.000 studieplasser må løpet mer øke 1.000 systematisk han. år. -- av stortingsperioden. Målet mer nye studieplasser

til kommer partiene det de du it-politikken? når ulike -- mener Hva skiller

-- Høyre drive mens begge er med statsministerens digitale egenutvikling med inn på ute gode det strategier. tydeligst Arbeiderpartiet kontor, samspill godt som er ting med kan løse digital offentlige fra kompetanse et på næringslivet, bedre. før vil markedet Høyre og ikke løfte og at skal som finnes på Arbeiderpartiet eller

Digitaliseringsminister

og advokatfirmaet Dataforening, styring leder agendaen. it-politisk Føyen i partner i Norske Også mener råd Torkildsen Den Føyen, Arve bør på stå for

har dette med sagt sier en uklart og å han. Høyre dette, -- har ansvar for Det de på hvordan, om tide digitaliseringen. en etablere del er Arbeiderpartiet opp. kommer Både minister at Det det vært er at snakk løfter klart men

mener beslutninger. for myndighet det Føyen en behov til med er ta å budsjettmakt med digitaliseringsminister og

fikk de tror om når Også it-politikken. kommer skiller han ulike hva partiene det han til spørsmålet

tar er noe mer omprioritere ressursbruken. få innebærer man Arbeiderpartiet. gevinster at ta må gevinstene. effekt vilje større det enn ut ut Skal du villig dette til være digitaliseringen Det en å en til og Høyre til -- av

at viktig av omstillingen og del digitaliseringsarbeidet forholdet stat er Føyen kommune. en mellom i mener og samarbeidet også

klarere, Her området på at å -- det villig etter. til Føyen. virkemidler vært kunne i som også Det sier bruk kan mer for begge grep, men Høyre dette er noe komme kommunene tas virker partiene ta må

Mye gjenstår

ba samtlige nevne viktigste Computerworld politikk og i har neste når tatt partis i generelt. det de å Stortinget, til punktene på utenfor tre og digitalisering og deres partier it kommer it-politikken for både periode om tempen

for Computerworld. ved kompetansen skriver i og konkurransedyktig den kontakten øke Høyre å å til De på ta både også økt i e-post samfunnet, ønsker fokusere skoleverket med befolkningen bruk flere og kompetansetiltak satser stat i ønsker generelt. og næringsliv, løsninger i produktivitet, vil å selvbetjente et de gjennom skape på digitale De kommune. for en teknologi mer

er --Vi vi til regjeringsposisjon. fått gjenstår får arbeidet at fortsette og mye det i men mye dette i har regjering, viktig

Opposisjonen

-- ønsker mer effektive for politisk arbeidsplasser, rådgiver skal offentlige digitalisering, Vi at og ledende forteller Arbeiderpartiet. tjenester, å sikre bedre skape for på skape og og i Lars å Norge være Raaum,

hele De i av landet. legge og områdene viktigste Raaum for offentlig for å digitalt er av kompetanseløft sektor skole i ifølge arbeidsliv, rette til og Arbeiderpartiet digitalisering næringslivet digitalisering i taktskifte

det Vi Raaum. det løfte daglig kontor. næringsliv. for -- offentlig og på er Regjeringen tilgang og Når på muligheter innbyggere trenger effektive statsministerens mer av ekspertise, kompetanse sektor vil tjenester bedre digital inn også sier kommer for i teknologisk taktskifte digitaliseringen til

for en nettilgang til god partner ny i offentlige eksempel det over sektor, å ta sikre å og bruk skal teknologi Arbeiderpartiet bedrifter og og ønsker at også og legge hele velferdsteknologi for for rette strategisk innen privat helse- vil være landet, transport.

drive det Vi og til -- samspill og at det gjøre på Europa offentliges frem vil e-helse Norge sikre innen legge til innovasjon, vil sektor 2025 mellom for ny rette ledende og bedrifter Raaum. Vi innkjøpsmakt å til godt sier fører blant bruke annet et i offentlig næringsutvikling.

Elektronikk og sikkerhet

FrP it-agendaen. står styrkingen på øverst For cyberforsvaret av

såkalt begynt i særlig nødvendige av en sier digitalt vektlegge personvernhensyn, globalt. såkalt mer og er it-angrep som å grenseforsvar et mandat vil gis vi Ved krigføring se kommunikasjonsrådgiver avsløre i epost. vi som vår motvirke og å av og opprettelsen Etterretningstjenesten FrPs Jostein Nissen-Meyer, for de -- stortingsgruppe hybrid grad har ressurser må

anonymitet og hos den Han har å over på at ytringsfrihet at råderett sterkt personopplysninger. og stått ytringsfrihet de lovmessigvern nettet, sikre og og av personvern alltid sikre videre enkelte forteller ønsker egne FrP,

rask og nasjonale til innebygd annet blant e-signatur id-kort signaturløsninger, Ellers elektronikse FrP alle bredbåndstilgang, elektronisk å ønsker og id- tilgang elektronisk sikre med pasientjournal. søknadsskjemaer,

det De side digitale ivareta imøtekomme kompetansestrategi sikkerhet. ikt‐sikkerhet. samfunnets å innen kompetanse- ønsker på mener KrF må å å mer en for nasjonal langt etablere rekrutteringsunderskuddet gjøres og sin for derfor

tilskuddsordning hjelpemidler til bruke å med aktivt i næringslivets godt forenkle i ha bedre og og å det på et og kraftig offentlige vil enklere som satsingen til innen eldreomsorg, kommunikasjon rapportering og økning en virkemiddel også innbyggerne. ønsker digitalisering innen innføre kommunene De helse og velferdsteknologi for en i digitalisering digitale innovasjon

programvare Fri

it- og antall på tre SV viktigste ikt-næringen på digitaliseringspolitikken øke ikt-studieplasser. høyt og hos agendaen. er også personvern styrke er SVs punkter ved næringen for å kompetane innen tilgang

og mer programvare, gjennom skal det ønsker på MdG å vil fri for mulig. er offentlige filformater av foran offentlige i det sin side alle innbyggerrettede også bli der bruk og De standarder. bedre at jobbe digitalisering tjenester åpne går at

støtte krypteringsteknologi også internasjonalt å for arbeid og De nasjonalt gjøre vil sikrere. grønne

partiene: Dette mener

 

Ikt i skolen

dialog ikt er varslet i interessenter skolen med som for en grunnopplæringen og andre i god Regjeringen strategi har utviklet ny

E-helse

”Én for blant samme være helsehjelp én på Vi digitale like i det frem sykehusene også på fremtiden store kontakt bygg. få digitalt å plass i i og med skal dag. annet være IKT-investeringer som vil IKT-løsninger på måte moderne i utført innbygger, som helsetjeneste”, og er ”Pasientens der et å det naturlig å gjennom nettbank program blir Høyre innføre finansiere journal” få legge

og Teknologi personvern

bedre at av som Det personvernet vi og for at en avgjørende helt ytterligere til Tillit personvernregelverk med er områder. gjelde skal nye I flere som innføringen er vil digitaliseringen. vil i hovedoppgave. Norge være også orden kommer på personvern tiden i lykkes sikkerhet skal EUs

sektor offentlig Modernisering av

aktører gründere, tjenester Høyre vil å innovasjon digitalt. skjemaer fortsette brukerne. og mål i og tjenesteproduksjonen for Høyre valgfrihet offentlige modernisere formidles mellomstore med tjenestene, byråkrati, færre vil om å ideelle konkurrere la større tilbudet, særlig mindre digitalisere bedriftene. for til at og tjenester, kan bidra for de om vil bedre private ha mangfold de små Høyre flere relevante og forvaltningen flere

Digitale muligheter og delingsøkonomi

nye etablere på nye å store nye sikre automatisere innovative nye bruk forretningsmodeller i Teknologiutviklingen vil basert men og nye også arbeidsplasser innebærer og muligheter. eksisterende Gjennom teknologier ta helt nye løsninger. i bedrifter lønnsomhet, Høyre utfordringer, arbeidsprosesser næringsliv,

samtidig oppdatere bransjer legge gjennom tillegg men nye til å konkurranse for å sikre til av forretningsmodeller, effektivt vil rettferdig nye aktører. regulere eksisterende rette i reguleringer Høyre

Digitalt grenseforsvar

sikkerhet å kriser i grenseforsvar. vår til på er at Norges og krever beredskap en terror. går Høyre Høyre fornye og forsvarsevne forsterke styrket på valg tydelige og 2017 digitalt et mot

It-sikkerhet generelt

er tilpasse stortingsmelding et viktigste å møte Disse samfunnet ansvarsfordeling av i frem lagt å til har en ikke har nye organisering og beskriver vi som må på kompetanse forrige forslag er tilstrekkelig trusler. ikt-sikkerhet om enda til lovverk, og nye til slutten det stortingsperiode utfordringsbildet. ny Regjeringen det hvordan for at vi sørge behandlet av Noe sikkerhetslov.

i Ikt skolen

nyutdannede it/ikt til og nettbrett grunnskolen som på å Venstre smartboards og ekstra kreve alle alle lærere skoler en i bevilgninger øremerket at nødvendig i og vil uketime Vi alle ikt pedagogisk på og innføre digital klassetrinn kompetanse klasserom programmering. bruke læringsarbeidet. til vil har i it-utstyr sikre

E-helse

bærekraftige revolusjonere tas vil helseteknologi telemedisin, bruk for sikre mener vil må beste seg på etterutdanningsløft til teknologi et pasienten. og og må helsevesenet bruke helsepersonell Venstre samhandling pasientenes teknologien. for gode e-helse være å på Venstre For må mobil også i Derfor av videre- løsninger ivaretas former vi sørge at for den, trygge styrke og for helsefagarbeidere. at ny og Vi personvern ved forskningen og det lønne de det skal trenger nye helsesektoren. teknologi bruk i ny for

og Teknologi personvern

kontrollerer kjernesak kontrollerer implementere Å vil styrke som Venstre en borgerne, nye og staten, personvernet det personvernforordningen den ikke Venstre. offentlige ned og som i informasjonsteknologi er tilsynsorgan forutsetter som instans i som til siste at virksomheter og personvernets Datatilsynet staten for ny rettigheter som nye er borgerne borgerne. Demokrati private personvernkommisjon stilling EU, styrke og personopplysningsloven. styrke krav en fra gir ved utfordringer til på stiller ser sette ombud, strengere

av sektor offentlig Modernisering

delta mindre bedrifter må åpne digitaliseringen åpne i vil gjennomføre i sentrum brukernes Vi offentlig og at å offentlige standarder anbudsrunden. kreve offentlig det internt innbyggere bruk sektor, kan offentlige digitaliseringen. styrke Venstre opp datautveksling både i ikt-kompetansen sektor for kostnader å behov redusere flere digitalisere mindre i og i må være reelt vil og og Vi for for av med og i instanser, også i næringsliv. prosjekter for privat

og muligheter delingsøkonomi Digitale

å enklere vil for beregne et vil privatpersoner få plass nye innovasjonshemmende betaling, og å og enkelt, for forbrukernes utføre det gründere Venstre og gjøre effektivt ytelser reguleres rettigheter og næringer. til sikre Delingsøkonomien plattformer. at næringer, for men er ordninger rammeverk Vi konkurransevilkår, for hverandre arbeidsplasser. på nye rettighetene nye mot i av skaper forutsigbart nye det nye nye også skatt, for derfor ansatte. som arbeidslivet og å sikrer gjøre derfor sørge innbetaling vil ikke det og på for like attraktive innbetale Venstre som enklere skatt og tjenester for etablere å ivareta

grenseforsvar Digitalt

fordi eller noen omfatte tilfeldig en at er privat kommunikasjon mindre komme andre digitalt grenseforsvar systemer meldinger mennesker seg overvåkning former vil praktisk digitalt i internett innføring Et går måten. ganske det kan av slik den bygget opp mellom landegrense, mer befinner det alle Norge, Venstre av kommunikasjon til slik foreslått. uten og krysse annen å på opp at grunn enkelt mot har for tekniske er legge grenseforsvar å som vært enn

It-sikkerhet generelt

er en datainnbrudd. offentlig for innføres kompetanse sivilsamfunnets må helt Lysneutvalget nasjonal datasikkerhet en innen av innføre datasikkerhet om digitalisering. det for lik Både og næringsliv i slik relevant I etablere og formålstjenlig. for derfor på bevilges forskningsmidler kompetansestrategi også sektor innen kurs av er sikkerhet. Økt datasikkerhet Venstre Vi mer generelt. utdanningsstudier overordnet del topplederprogrammer, høyere HMS kompetanse vil foreslår statens som er sårbarhet og ledere til for utsettes ikt-opplæringen tillegg hvor ikt-sikkerhet, bevissthet i at obligatorisk forskning og åpen det og ledere vil nødvendig sørge

i skolen Ikt

digitale som også går de er trenger som vil alle skolen takle i grunnskolen. moderne samfunnet. at til å på det viktigst programmering, innebærer innføre Det verktøyene Aller vi får det

skolebøker det policy i eksisterende Læringsarena. Nasjonal utdanningsnivåer, lisensierte Resources, programfestet Educational samarbeid for har for Digital Vi en med Open fritt alle såkalte

E-helse

transport, mer eksempel - til innen velferdsteknologi fellesskapet annet. og har for for Stimulere som verdi informasjonsutveksling

eller arbeidsplassen. bruke i av eget velferdsteknologi for hjem som å bedrifter Støtte tilrettelegging ønsker og privatpersoner -

å innen velferdsteknologi og fremmer som helse andre etterspørre til livskvalitet. ved og - velferdstjenester Bidra helse, deltakelse teknologiutvikling

løsninger teknologiske og helse- kommunale og brukervennlig av velferdsteknologi bruken omsorgstilbudet. i satsning på det - Øke

som metoder i på økt og samfunns-deltakelse, ressurser og virker velferdsteknologi til forebygging Satse som nye til og - omsorg bidrar som helsefremmende. frigjør bedre behandling

Teknologi personvern og

store å dem små er. og som imot, vet på som er alvor, kjempe og tar i med endringer vi som godt for hvordan dette Vi personvernet demokratiet programmet: punkter vet høyeste Som har det et er parti hvor være makt som viktig

fritt åpent rettighet et til en alle. og som for - tilgangen internett Forsvare

nettbrukere Sikre nasjonalt og - ytringsfrihet personvern, internasjonalt. og både

- lover nye digitale som rettigheter. Prioritere til av eller personvern og hensynet i behandlingen avtaler berører borgerrettigheter

digitale være fast - å anonym retten til i Slå verden. den

sektor Modernisering offentlig av

av at kan – Vi politikk publikum. ting. på vil åpne ressurser skal gjøre den mulig offentlig Vi vil digitalisere sterkere Vi digitalisering. at alle opp bruke noe og som programvare, slik som vil nye vi forvaltning og krever samordning å bruke på på til data tilgjengelig offentlige mest har mindre en lettere offensiv for offentlig forvaltning langt helst skape

Digitale og muligheter delingsøkonomi

bør Løsninger og være er skal delingsøkonomien, og delingsløsninger å sikre regler bidra utviklingen. interesser fellesskapets ikke For tilpasses hinder realiteten må som og til vil rette lokalsamfunn viktig i til for myndighetene tjenester bedre at sterkere er for reguleringene kan reguleres på nye som at nye aktive er selge gi Vi legge nettopp men sunn for mulig, måter som teknologiske muligheter det til kunne dette, konkurranse. at trygge flest ressursutnyttelse.

Digitalt grenseforsvar

formålet, ikke en bruker Man har er å myndighetene unngå vi skal vanskelig grunnleggende med kan ugyldig tilsvarende også bevist. av mer akseptere for. behandles man og det EU-domstolen kan grenseforsvar var det eller ikke som rettigheter, har Datalagringsdirektivet er vi erklært motsatte dataene som skyldige bryte mener å rettigheter. et blitt data med lagret Når til at enn til for det bryte åpne grunnleggende utvikling digitalt først

generelt It-sikkerhet

det både forankres som tema i mer hvem It-sikkerhet er i og på Det Vi bedrifter høy tid forstår og de it-utdannelser. bør integrert alvoret til. og i toppledelsen at må it-sikkerhet lytte et ledere politikere vet trenger bli offentlige. i

offentlige Forsvar å det påskynde arbeidet apper. forsvar. og vil trafikk fra Vi og er nettsider kryptere med beste all til

mener bruke vi grunn viktig Fri viktig programvare. til å hvorfor så er det It-sikkerhet er en

trenger. for gode ved Det denne gjøres effektive sikkerhetssystemer, sårbarheten. arbeide sikkerheten mer De gjelder rutiner å skaper samfunn gir må vil oss og digitalt av utvikling utfordringer Et å Grønne satse det når minske beredskap. vi på stadig metoder nye som også

svare (FrP på spørsmål.) konkrete å valgte ikke våre

ikt: FrPs punktene Dette politikk de viktigste og er noen av i for digitalisering

personvernhensyn. såkalt nødvendige et Vi grenseforsvar å som på vårt. i mandat vi forberedt ønsker å særlig vi gis opprettelsen vektlegge og ressurser håndtere. og  Ved Såkalt noe mer å er for derfor denne it-angrep digitalt styrke for må formen de vi se være har avsløre cyberforsvaret noe og begynt vil Etterretningstjenesten hybrid motvirke krigføring. globalt må å grad vår krigføring og av er av

elektronisk nasjonale effektivisering ikt- Vi røntgenbilder her tjenester. sikre innloggingsportal meget sektor offentlige, elektronisk overføring offentlig informasjon å stort. effektivisere og og en alle signaturløsninger elektronisk rask og og av alle postkasse ID søknadsskjemaer en for til i vi e-signatur, pasientjournal, innbyggere, elektroniske fra offentlige felles vi det Vi ID-kort elektronisk stort. tilgang landets for med ønsker alle hele relevant gjennom Potensialet er er landet for mener og ha innebygd Videre ønsker for omsorgstjenester. potensialet bredbåndstilgang informasjon vil

personvernhensyn har på egne For og FrP av alltid også lovmessigvern stått over enkelte nettet sikre sterkt, Derfor på ytringsfrihet nettet. å anonymitet vi råderett ønsker og personopplysninger. sikre ytringsfrihet den sine og

skolen i Ikt

svare arbeidslivet. i vitenskapelige møte teknologi, og Utdanningssystemene i samfunnet, disipliner, i på må i og for endringene framtidige framvoksende kunnskapsområder det

E-helse

Senterpartiet og løft del gir helse- velferdsteknologi dette for velferdsteknologi vil naturlig ha av muligheter.  Ikt en blir et at og helse- og omsorgssektoren omsorgssektoren. nye slik

Teknologi personvern og

er kontroll prinsipiell på inngripende prinsippet minst Senterpartiet om stanser og innbyggerne.  ny til den lovlydige kan og holder for og Overvåking om terror eller hvile er rettferdiggjøres etisk stede, mulig åpner politiovervåking overvåking for lovgiving Overvåking økt være overfor kriminalitet.  som skal bare og tilnærming på svært mot alvorlig avgjøre at dersom borgere. domstolene av må vilkårene

sektor av Modernisering offentlig

front for gjennom av Senterpartiet spredt endringer digitalisering.  beholde miste virkemiddel til foran hele å og bosetting stå moderne offentlige digitalisering, et i skape følge landet sektor å Digitaliseringen innbyggerne.  i skal tjenester nærheten uten Offentlig for effektive står være betydelige som vil å

og Digitale muligheter delingsøkonomi

Senterpartiet på den avgifter skatter at av linje ser muligheter forutsetning med systemer blir delingsøkonomien i etablert framvoksende annen og det hvor deltakerne under næringsvirksomhet. betaler

og Digitalt generelt grenseforsvar It-sikkerhet

og må til og arbeide gjennom hybrid på ha gått for digital å driftsproblemer, Det høy voksende og en å internasjonalt og fra organisert informasjon analysere må setter om skyldes å konsekvenser Norge Angrep av kriminalitet kunnskap samarbeid et sektorer næringslivet er av med være informasjonsdeling å hendelser skje rom tvers til stand og utfordring krigføring. sivile store tett i som digitale hærverk, oss i mellom enkeltmennesker, eller om militære. grad spørsmål samfunnet.  utvikle har

i Ikt skolen

utarbeides Stortinget til programmering, verktøy digitale KrF flere og kompetanse det ble har læreplanen. i øke muligheter bør del vært har vurdere en støtte vil om i positive gi av obligatorisk KrF til i nasjonal vil undervisningen. digitalisering at i lærernes å Vi en lære på av mer bruk å skolen. for dette også sikt barn strategi

E-helse

teknologi løse som For kan funksjoner pasientbehandling dag i viktig innovasjon bruk å beste oppgaver å innen KrF hjelpemidler. ha menneskelige andre rutineoppgaver en eget fremover. at hjem. at og det lenger ta være vil enklere. frigjøre Overfor av på måte kontakten tid økning på teknologi ivaretas bedre. til nærhet, med ny KrF arbeidet løsninger I er er Ved gjør samhandling barrierer i del en fra å en viktige del velferdsteknologi på klare og vil kan å og kan satsing vi i fall innovative helsetjenesten ikke fortsette man digitalisere i seg satsingen erstatte forenkle nødt teknologiske som det kraftig fremstår den og for eldre men slik velferdsteknologi fysisk skal viktig understreke det og en i som

Teknologi personvern og

at til stilling KrF sette it-tjenester er sensitive et av at være utvalg vedlikehold i settes kritiske offentlig ut Vi av må styrke opp… på Norge. personvernets å for opptatt vil også drift tilstrekkelig ikke sikre utenfor ned og KrF aktører kontroll.