Dette tjener vi

Dette tjener vi

Lønn i it-bransjen.

Tallene er utdrag av lønnsundersøkelsen utført av IKT-Norge, utgitt 1. april 2004. Vi har tatt utgangspunkt i gjennomsnittelige tall. Tallene er rundet opp til nærmeste 1000. Gjengitt med tillatelse fra IKT-Norge.

Daglig leder: 1,4 millioner (varierer fra 960.000 kr til 2.575.390 kr)

Systemutvikler (teamleder): 600.000 kr (varierer fra 549.000 til 785.000)

Systemutvikler (prosjektansvarlig): 595.000 kr

Nettverksadministrator: 378.000 (fra 349.000 til 425.000)

Web-ansvarlig: 462.000 (fra 422.000 til 542.000)

Helpdesk Manager 504.000

Markedsdirektør 833.000 (fra 650.000 til 918.000)

Markedssjef 588.000 (fra 430.000 til 730.000)

Produktsjef 574.000 (fra 503000 til 637000)

Salgssjef 619.000 (546.000 til 699.000)

Forretningsutvikler 640.000

Kundeansvarlig (kundekontakt) 330.000

Systemingeniør 415.000 (367.000 til 447.000)

Tekniker 285.000 (fra 256.000 til 317.000)

FoU-ansvarlig 504.000

Innkjøpssjef 569.000 (fra 476.000 til 624.000)

IT-konsulent 472.000 (fra 362.000 til 570.000)