Difi anbefaler nasjonal postkasse

Difi anbefaler nasjonal postkasse

Regjeringen vurderer en digital nasjonal postkasse med løsningen i Altinn.

I en utredning fra Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt) anbefales det at alle offentlige virksomheter skal ta i bruk Altinns løsning for digital kommuinikasjon.

Difi har nemlig sett seg lei på at forskjellige offentlige virksomheter bruker forskjellige kommunikasjonssystemer som ikke snakker sammen.

Anbefaler Altinn

For eksempel, mens noen bruker Altinn, har andre offentlige virksomheter egne løsninger for digital kommunikasjon. NAV og Statens lånekasse er eksempler på offentlige virksomheter med egne løsninger.

Andre igjen bruker vanlig, ukryptert (og dermed usikker) epost, som ikke egner seg til å formidle sensitiv informasjon fordi innholdet enkelt kan snappes opp av andre.

- Vanlig epost er ikke sikker nok for meldinger til og fra offentlige virksomheter, og det offentlige må også kunne være sikre på at innbyggerne har mottat brevene, sier Hans Christian Holte, direktør i Difi i en pressemelding.

Nå vil Difi samle alle under èn fane. Dette komer frem i en ny utredning (PDF) direktoratet har offentliggjort. Utredningen er gjort på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet.

- En felles meldingsboks for elektronisk dialog mellom innbyggerne og det offentlige er helt nødvendig for å erstatte papir og gi økt bruk av elekstoniske tjenester, sier Holte.

Økt bruk av elektroniske tjenester er nemlig et mål for regjeringen, og en felles meldingsboks vil legge til rette for en økning i tilbudet og at tjenestene blir mer brukt.

For å komme raskt i gang, anbefaler Difi derfor at elektronisk kommunikasjon i første omgang bør skje gjennom Altinn.

- Ved å ta i bruk meldingsboksen som alt finnes i Altinn, kommer vi raskt i gang, samtidig som risikoen og kostnadene er lave, sier Holte.

Legger til rette for kommersielle aktører

Difi anbefaler at kommersielle aktører kostnadsfritt skal kunne formidle meldinger til og fra det offentlige, og grunnlegger dette med at økt innhold vil gjøre meldingsboksene mer attraktive for brukere.

- På sikt vil innbyggerne selv kunne velge hvilken meldingsboks de vil bruke for å motta elektronisk post fra det offentlige, og samtidig få tjenester skreddersydd for sine behov, sier Holte.

Han legger til at løsningen vil gi mulighet for spennende samarbeid mellom næringslivet og det offentlige.

Digipost

Postens løsning Digipost ønsker å gjøre jobben på vegne av Altinn, ifølge Teknisk Ukeblad.

- Vi foreslår at nettbrukere som ønsker det skal velge å få bruke løsninger som Digipost. Da vil det i praksis handle om at posten blir videresendt fra Altinns meldingsboks, sier Tone Bringedal, avdelingsdirektør i Difi, til Teknisk Ukeblad.

Slik bruk av Digipost vil eventuelt implementeres senere.