Difi, ser dere skyen?

Difi, ser dere skyen?

LEDER: Kommunene vil i ut i skyene, men først må de sentrale politikerne på banen.

Det skjer ganske ofte at adopsjon av ny teknologi bremses av innarbeidede vaner, rutiner og lovverk. Et eksempel ser vi nå i Narvik kommune, som har kastet ut Notes til fordel for en skybasert epost-løsning fra Google. De fleste vil være enige i at det er sistnevnte som representerer fremtiden. Det hindrer likevel ikke Datatilsynet i å stille kritiske spørsmål. Hvordan kan for eksempel kommunen garantere for datasikkerheten når de nå i praksis ikke vet hvor dataene kommer til å bli lagret?

Kommunens argumenterer med at sikkerheten i en Google-løsning uansett er bedre enn hva kommunen kan få til på egen hånd. Narvik kommune står til og med på kommunaldepartementets Robek-liste, som innebærer at kommunen er satt under statlig administrasjon når det kommer til investeringer. Det gjør det ytterligere urealistisk at kommunene skal greie å stable på bena en infrastruktur som kan matche Google på sikkerhetssiden.

Dette er gode argumenter, men det er ikke egentlig Datatilsynets problem. Tilsynets jobb er å sette lys på alle forhold som potensielt kan skade personvernet i Norge. Det applauderer vi. Her er det det politiske Norge som må på banen. Det må utarbeides retningslinjer norske kommuner og etater kan forholde seg til i en it-hverdag som komme til å bevege seg stadig lengre inn i skyene. Motivasjonen for dette bør være høy. Med sentral strategi for Cloud Computing kan de samlede gevinstene for Norge bli svært store, både når det gjelder økt effektivitet og sparte penger. Dette lukter som en hastejobb for Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi).

Henning Meese, ansvarlig redaktør i Computerworld