FOR DÅRLIG: Difis måling viser at alle de norske partiene bryter med forskriftens krav til tilgjengelige nettsider. (Pressefoto: Difi)

FOR DÅRLIG: Difis måling viser at alle de norske partiene bryter med forskriftens krav til tilgjengelige nettsider. (Pressefoto: Difi)

Difi skuffet over politiske partier

I 2013 vedtok Stortinget at nettsider skal være tilgjengelige for alle. Nå viser en måling som tilsynet i Difi gjennomførte i mai at ingen av de politiske partiene oppfyller kravene. Difi mener at samtlige politiske partier stenger folk ute på nett.

-- Tilgangen på informasjon om hvilken politikk de ulike partiene vil føre er en forutsetning for et fungerende demokrati, det sier tilsynsleder i Difi, Malin Rygg

Ifølge SSBs mediebarometer for 2017 så bruker hele 89 prosent av norske innbyggere internett daglig, og internett er en av de aller viktigste kanalene når velgere skal få informasjon om partiprogrammene. Opp mot 20 prosent, eller 1 million nordmenn, er avhengige av at nettsidene er universelt utformet for å ikke bli utestengt. Dette gjelder blant annet eldre, velgere med dysleksi eller norsk som andrespråk, velgere med nedsatt syn eller hørsel, det skriver Difi på deres hjemmesider.

-- Partiprogrammene er informasjon som det er viktig at alle har like god anledning til å sette seg inn i, sier Rygg i meldingen. 

Skuffa

Difis måling viser at alle partiene bryter med forskriftens krav til tilgjengelige nettsider.

SKUFFA: -- Alle de politiske partiene bruker nettet aktivt for å nå ut med sin plattform og derfor er vi skuffa over at partiene ikke tar universell utforming på alvor, sier Malin Rygg i Difi. (Pressefoto: Difi)
SKUFFA: -- Alle de politiske partiene bruker nettet aktivt for å nå ut med sin plattform og derfor er vi skuffa over at partiene ikke tar universell utforming på alvor, sier Malin Rygg i Difi. (Pressefoto: Difi)

Arbeiderpartiet er det partiet som hadde færrest brudd på forskriften, her er 81 prosent av testresultatene i samsvar med kravene i forskriften. Dårligst resultat hadde KrF med 38 prosent, fulgt av FRP med 52 prosent og Miljøpartiet de grønne med 57 prosent. Minstekravene krever 100 prosent samsvar.

Det er lovkravet fra 1. juli 2013 om universell utforming som er utgangspunkt for målingen. Private og offentlige virksomheter som har nettløsninger må sette seg inn i og innrette seg etter kravene.

-- Alle de politiske partiene bruker nettet aktivt for å nå ut med sin plattform og derfor er vi skuffa over at partiene ikke tar universell utforming på alvor, sier Rygg.