Blir værende i Difi

FREMOVER: Ingelin Killengreen vil lede Difi frem til ny direktør er på plass. (Arkivfoto)

Blir værende i Difi

Ingelin Killengren blir værende i Difi på ubestemt tid.

Planen var at Ingelin Killengren skulle lede Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) frem til etatens nye rolle var avklart. 

Men ting er ikke avklart for en eventuell omorganisering av Difi og direktøren blir sittende inntil videre. Dette skriver Digi.no.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som bekrefter dette.

– Ingelin Killengreen vil lede fram til ny direktør er på plass. Hovedsammenslutningene har gitt sin tilslutning til at det kunne gjøres unntak fra kunngjøringsplikten for forlengelse av tilsettingsperioden, forklarer statssekretær Paul Chaffey (H) i KMD, til Digi.

Venter

Difi har gjennomgått seg selv og venter på moderniseringsministerens dom. 

Tidligere i år konkluderte Agenda kaupang med at Difi ikke har levert på mål og forventninger. På bakgrunn av Agenda kaupangs evaluering, har Killengreen gransket rapporten og levert sine forslag til Departementet. 

– Status nå er at rapporten blir gjennomgått av departementet, kunne seniorrådgiver Helge Kvandal i KMD fortelle til Computerworld i mars. 

Det blir trolig først aktuelt å lete etter en ny direktør når man vet hva Difi blir, derfor er det også usikkert hvor lenge Killengren blir sittende.

– Oppfølging av gjennomgangen av Difi må ses i sammenheng med øvrige IKT- og forvaltningspolitiske tiltak som regjeringen arbeider med. Arbeidet er høyt prioritert. Det er ikke satt noe konkret tidspunkt for når dette arbeidet skal sluttføres, sier Chaffey til Digi. 

Difi