Drammen kommune vant difi-pris

PRIS: Til venstre prisutdeler Gøril Aune, Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Deretter fra venstre Morten Deol, Erik Brun-Pedersen, Frode Herlung, alle fra Drammen kommune. (Foto: Kilian Munch)

Drammen kommune vant Difi-pris

Anskaffelsesprisene for 2015 er delt ut. Drammen kommune gikk av med seieren i kategorien digitalisering.

Torsdag ble Difis anskaffelsespriser delt ut til vinnere i fire ulike kategorier. Det var 22 kandidater og 12 nominerte innenfor priskategoriene god styring, digitalisering, innovasjon.

Digitalisering

I kategorien digitalisering gikk Drammen kommune av med seieren.

Vinneren har gjennom flere år arbeidet systematisk med digitalisering av anskaffelsesområdet og har dokumentert gode resultater. De kan vise til god forankring og lederfokus i hele organisasjonen fra både topp- og mellomledere. Virksomheten har digitalisert hele anskaffelsesprosessen og benytter i dag elektroniske verktøy for konkurransegjennomføring, kontraktsadministrasjon, bestilling og fakturering. De digitale løsningene er implementert i hele organisasjonen og de har meget høy lojalitet hos brukerne, heter det i en nyhetsmelding fra Difi.

Et forbilde

I Drammen kommune skal majoriteten av alle anskaffelser gjennomføres ved bruk av konkurransegjennomføringsverktøy og lojaliteten til avtalene er på nærmere 80% gjennom bestillingsløsningen.

De har også fokusert på økt bestillerkompetanse og har redusert antall bestillere med 64% som et resultat av innføring av e-handel.

Som et resultat av digitaliseringen har virksomheten dokumentert kostnadsbesparelser innen 5 av 8 kategorier på 5 millioner kroner over 2 år.

"Juryen mener at virksomheten har jobbet meget bra med digitalisering og er et forbilde for andre for hvordan digitalisering kan bidra til å oppnå store gevinster innenfor anskaffelsesområdet" heter det i meldingen.

Difi