PENGER SPART: To millioner nordmenn har nå opprettet digital postkasse. Ifølge Difi har den digitale postkassetjenesten gitt stat og kommune portorelaterte besparelser på rundt 275 millioner kroner.

PENGER SPART: To millioner nordmenn har nå opprettet digital postkasse. Ifølge Difi har den digitale postkassetjenesten gitt stat og kommune portorelaterte besparelser på rundt 275 millioner kroner.

To millioner digitale postkasser

Stadig flere velger digital postkasse, og nå har postkasse nummer to millioner blitt opprettet.

To millioner nordmenn har nå opprettet digital postkasse. 

For hvert brev som sendes digitalt, sparer stat og kommune portokostnader som heller kan brukes på andre, samfunnsnyttige tjenester. Digital postkasse gir også innbyggerne mulighet til å motta og lagre viktig dokumentasjon fra det offentlige på ett sted. Det skriver Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) på sine hjemmesider. 

Stadig flere statlige virksomheter og kommuner velger å ta i bruk digital postkasse for å nå sine innbyggere, og antall innbyggere med digital postkasse har nå rundet to millioner. Nav og Kreftregisteret er eksempler på virksomheter som bruker løsningen.

Kroner spart

Ifølge Difi har den digitale postkassetjenesten gitt stat og kommune portorelaterte besparelser på rundt 275 millioner kroner i perioden mellom 2015 og 2018.

I 2018 skal 561 ulike offentlige virksomheter ha benyttet digital postkasse for å sende post. Det er en økning på 21 prosent fra desember 2017.

Oslo er det fylket som har den høyeste andelen registrerte postkasser med 52,6 prosent, deretter kommer Akershus med 52,2 prosent. Sogn og Fjordane ligger lavest. Her har 38,8 prosent av innbyggerne over 15 år opprettet en digital postkasse, heter det i nyhetsmeldingen fra Difi.  

 

Difi