STORAVTALE: Fra venstre, Kjetil Østgård, Difi, Ketil Knutsen, Dustin, Morten Østerholt, Statens innkjøpssenter, Steffen Sutorius, Difi, Tor Austenå, Atea og Jens Haviken, Nordialog Oslo (Foto: Difi)

STORAVTALE: Fra venstre, Kjetil Østgård, Difi, Ketil Knutsen, Dustin, Morten Østerholt, Statens innkjøpssenter, Steffen Sutorius, Difi, Tor Austenå, Atea og Jens Haviken, Nordialog Oslo (Foto: Difi)

Mobilavtale for 135 000 ansatte

Difi, Statens innkjøpssenter, har inngått en ny avtale som kan spare staten for 30 millioner kroner årlig.

Difi har inngått en avtale om innkjøp av mobiltelefoner og nettbrett. Avtalen er inngått mellom Difi og Nordialog Oslo AS, Dustin Norway AS og Atea AS. Avalen har en varighet på to år med en mulig forlengelse på to år. Avtalen for kjøp vil utgjøre ommm lag 76.000 mobiltelefoner og 8.000 nettbrett.

Det er ingen liten avtale vi snakker om her. For det første snakker man om en mulig innsparing for staten på 30 millioner kroner årlig. Det er heller ikke få enheter som staten kjøper inn årlig. Vi snakker om rundt 38 000 mobiltelefoner og 4 000 nettbrett i året som staten årlig handler inn. At man her burde kunne oppnå en del stordriftsfordeler sier nesten seg selv.

230 millioner 

Difi har over tid inngått fem avtaler om store fellesinnkjøp. Selv anslår de disse fem avtalene til å ha en innsparingsverdi på rundt 230 millioner kroner. Det vil si når alle virksomhetene har tatt disse avtalene i bruk.

Leder for Statens innkjøpssenter, Kjetil Østgård, forteller at hovedårsaken til besparelsene rett og slett er at volumene er store.

– Handler du mye, får du bedre priser enn om du handler lite. Og når du handler på vegne av store deler av staten, handler du ganske mye, sier han. I tillegg kommer verdien av sparte transaksjonskostnader og frigitt tid og ressurser hos virksomhetene som nå slipper å forhandle fram egne avtaler.

12,5 millioner

Statens innkjøpssenter koster omtrent 12,5 millioner kroner i året å drifte. De har vært i drift siden januar 2016. At man ikke har etablert en slik ordning mye tidligere er egentlig ganske forbløffende. 

– Allerede på den første avtalen vi inngikk, om kjøp av forbruksmateriell, sparte vi staten for 7–8 ganger mer enn den årlige kostnaden for å drive Statens innkjøpssenter. Når vi nå er oppe i 230 millioner, tror jeg vi må kunne si at myndighetene gjorde en god investering da de satset på felles innkjøp. Et bilde på det er at de årlige gevinstene fra Statens innkjøpssenter nå nærmer seg halvparten av Difis totale, årlige driftsutgifter, sier Steffen Sutorius, direktør i Difi

Flere innkjøpsavtaler er på gang. De to neste avtalene vil omfatte kjøp av PC-er og PC-skjermer. Disse vil etter planen bli undertegnet i løpet av høsten.

 

 

Difi