LEDER: Svein R. Kristensen leder Digitaliseringsrådet som har møtt 40 prosjekter og gitt over 300 anbefalinger. For tredje året på rad kommer de med en erfaringsrapport. (Foto: Difi)

LEDER: Svein R. Kristensen leder Digitaliseringsrådet som har møtt 40 prosjekter og gitt over 300 anbefalinger. For tredje året på rad kommer de med en erfaringsrapport. (Foto: Difi)

Viljen er sterk, men gjennomføringen så som så

Digitaliseringsrådet har kommet med en ny erfaringsrapport. Det er fortsatt noen av de samme problemene som går igjen, men rådet ser en tendens til bedring.

Digitaliseringsrådet har igjen gått under lupen, og tatt en nærmere titt på prosjektene som er blitt behandlet de siste tre årene. 

Digitaliseringsrådet har møtt 40 prosjekter og gitt over 300 anbefalinger. Erfaringene så lang viser at virksomhetene er blitt modnere siden 2016. Samtidig er variasjonen mellom etatene fortsatt påtakelig. Viljen er sterk, men kompetansen, ressursene og evnen til å gjennomføre kompliserte endringer ved hjelp av digitalisering er svært ujevnt fordelt, skriver Difi i en nyhetsmelding.

Forbedring

– Ut fra prosjektene ser vi en stor bedring fra da vi begynte. De er mer modne. Det sier Svein R. Kristensen, leder i Digitaliseringsrådet, til Computerworld.

Digitaliseringsrådet har de siste tre årene blant annet sett en endring i hvordan virksomhetene utvikler tjenester ved hjelp av ikt. Nå er ikke digitalisering som verktøy lenger noe som kun blir overlatt til it-sjefen. Forretningssiden er aktivt med, og Digitaliseringsrådet skriver i rapporten at de nå ser mye solid prosjektledelse som er i tråd med god praksis. 

Mens det tidligere var flere som valgte å gå hardt ut i moderniseringsprosjekter, er trenden nå at det heller legges opp til stegvis modernisering. 

Ifølge Digitaliseringsrådet skal Regjeringens signaler, når det kommer til finansiering, ha ført til at det ikke lenger er like vanlig at etatene foreslår store satsinger.

Å gjøre satsingene så store som mulig er ikke lenger en suksessoppskrift, skriver de i rapporten. 

Stor spredning

– Det er stor spredning mellom de som er gode og de som henger etter. De som henger etter er gjerne dårlige på å ta i bruk smidig utvikling, sier Kristensen. 

De som prøver å få til smidig utvikling og organisering, støter ofte på et mindre smidig styringssystem, og mange prosjekter får derfor en lang ferd fra idé til realisering. Det setter rådet søkelyset på i rapporten.

Ledere som ønsker å ta risiko må få støtte, og virksomhetene må oppleve at de har departementet i ryggen når de jobber annerledes – til det beste for brukerne, heter det i meldingen.

Fortsatt krevende

I forrige rapport pekte rådet på tre områder som det er krevende for virksomhetene å håndtere:

* å få til samarbeid på tvers

* å ta ut gevinster og dokumentere hvordan de er tatt ut

* å skape fornyelse

Dette er fortsatt områder som departementer og virksomheter må jobbe mye med. Samarbeid på tvers er et av de temaene som oftest blir diskutert med virksomhetene rådet møter. Likevel ser de nå tegn til at flere ser utover egen virksomhet og forsøker å involvere andre.

Difi