ULEST: Ett av fire brev til den digitale postkassen forblir ulest. Ill: Skjermdump)

ULEST: Ett av fire brev til den digitale postkassen forblir ulest. Ill: Skjermdump)

Digitale brev åpnes ikke

Ett av fire digitale brev som sendes til innbyggernes digitale postkasser åpnes ikke.

I følge NRK er det kun 1,8 millioner nordmenn som har registrert seg for digital postkasse. 144 000 nordmenn har sogar reservert seg mot å få levert viktige dokumenter digitalt. Det interessante er at selv om omtrent halvparten av alle nordmenn har digital postkasse så er antallet som bruker den forstemmende lavt.

Ett av fire

Opplysninger fra Direktoratet for forvaltning og IKT viser at kun tre av fire brev som sendes til den digitale postkassen faktisk blir åpnet. En av årsakene kan være at brevene sendes til flere steder, men dette er neppe hele forklaringen.

NRK kan også opplyse om at man i 2016 sendte ut 40 millioner brev fra det offentlige. Dette gir en kostnad på 400 millioner kroner som tilsvarer et daglig CO2 utslipp fra 250 000 biler. Bare dette er et godt argument for at digital kommunikasjon er fordelaktig. Høyre har uttalt at man ønsker alle disse brevene over på en digital plattform innen 2025.

Ett av problemene er at man holder seg med flere digitale postkasseløsninger. Digipost er den ene og danske e-Boks andre. Digipost står for 90 prosent av markedet. I tillegg kommer Altinn som benyttes av veldig mange. Mange har i løpet av tiden med digital post tatt til orde for at én digital postkasse ville vært en fordel fremfor å operere med flere alternativer. Om dette ønsket blir oppfylt vil bare tiden vise.
 

Les om:

Digipost