Digital europeisk ministersamling

Digital europeisk ministersamling

Rigmor Aasrud møter ministerkolleger for å peke ut veien videre for det europeiske eforvaltnings-samarbeidet.

Ifølge en pressemelding fra Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementet møter fornyingsminister Rigmor Aasrud sine europeiske ministerkolleger i Poznan i Polen i dag.

Målet for møtet er å gjøre opp status og peke ut veien videre for det europeiske e-forvaltningssamarbeidet.

Aasrud skal lede en av ministermøtesesjonene.

- Med europasamarbeidet vil vi lette tilgangen på offentlige tjenester for innbyggerne uavhengig av hvor de bor og jobber i Europa. Ved å styrke det elektroniske tjenestetilbudet vil vi også bedre rammevilkårene for næringslivet som opererer på tvers av landegrensene, sier Aasrud.

EU har som mål å realisere sømløse elektroniske tjenester til innbyggere og næringsliv i Europa. Omkring 600.000 mennesker bor i ett EU-land og jobber i et annet. 350.000 gifter seg på tvers av landegrensene, og 180.000 studerer i en annet EU-land enn hjemlandet.

Det uformelle ministermøtet skal drøfte hvordan EU best kan realisere digitale tjenester uten grenser i Europa.

Norge spiller en aktiv rolle i samarbeidet, og under møtet i Poznan skal Aasrud lede et møte om hvordan fem europeiske politiprosjekter skal bli en del av det europeiske eforvaltningsapparatet.

Ett av disse prosjektene, Peppol, ledes av norske Difi. Dette prosjektet har som mål å få elektroniske, offentlige innkjøp til å fungere over landegrensene i Europa.

Møtet i Poznan arrangeres i forbindelse med en større konferanse om eforvaltning, og Aasrud benytter anledningen til et eget møte med EU-kommissær Neelie Kroes. Møtet skal dreie seg om hvilken rolle Norge skal ha i videreføringen av pilotprosjektene innen eforvaltning.