Digital Gardermoen inn for landing

Nylig gikk startskuddet for en svært omfattende it-løsning på Øvre Romerike. Seks kommuner skal forvaltes fra sentralt hold.
GARDERMOEN: - Vi ønsker å tilgjengeliggjøre fellesløsninger og etablere et kostnadseffektivt driftsmiljø for de seks kommunene, sier Erik Totlund, leder for Digitale Gardermoens tekniske avdeling.

Etter flere års kartleggingsarbeid er det interkommunale selskapet Digitale Gardermoen nå i ferd med å rulle ut nye driftsløsninger til de seks Romeriks-kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker og Gjerdrum. Ideen bak selskapet er å samle de seks kommunenes it-systemer til ett sentralt driftsenter.

Selskapet holder til i Gardermoen Næringspark Businesscenter. De tekniske installasjonene er plassert i byggets underetasje, og foreløpig består driftsmannskapet av 21 personer med bred og variert it-kompetanse.

Rimelig vedlikehold

I januar vant Steria kontrakten som gikk ut på å etablere infrastrukturen for driftsenheten. Dette inkluderte alt fra nettverkselektronikk, terminalserverfarm, servere for fagapplikasjoner og e-post, til løsninger for lagring og sikkerhetskopi. Denne strukturen er nå ferdigstilt, og skal implementeres i løpet av måneden. Digitale Gardermoen overtar driften så snart løsningen er levert.

Sentralisering er nøkkelordet for det nye driftssenteret. Løsningen baserer seg først og fremst på Citrix-teknologi.

Ifølge Totlund er det flere grunner til dette. Spesielt viktig var det at kommunene allerede benyttet Citrix på flere områder, og hadde derfor gode kunnskaper om systemene. Dessuten kunne man videreføre kommunenes Citrix-lisenser. I tillegg ønsket man å benytte flest mulig tynne klienter for å forenkle drift og vedlikehold.

Totlund mener at vedlikeholdskostnadene vil bli atskillig lavere gjennom en sentralisert driftsenhet, da eventuelle problemer i stor grad kan fjernstyres fra driftsenteret. Han fremhever likevel at representanter for selskapet fortsatt skal være tilgjengelig ute hos kommunene ved behov.

Strenge sikkerhetskrav

Fra 1. november ble kommunene koblet sammen via et nytt fibernett, levert av aktører som Hafslund, Fibra Networks og Datametrix. Fiberkabelen går via vel 200 kommunale punkter.

- Et viktig fokus fremover blir å undersøke hvordan vårt nye fibernett kan utnyttes på best mulig måte, sier Totlund.

Det stilles naturlig nok strenge krav til sikkerhet til et slikt driftsenter, spesielt med tanke på alle helsedata som skal lagres på selskapets servere. I tillegg til Digitale Gardermoens egen sikkerhetspolicy, ligger det sikkerhetsrutiner i Cisco-utstyret som benyttes over fibernettet. Det ligger også sikkerhetsfunksjoner i Citrix-løsningen Access Gateway.

Totlund fremhever sikkerhetskopiering av de vel 70 fysiske og logiske serverne i drifsenheten, samt muligheter for duplisering som andre viktige sikkerhetselementer.