Eldre strømmer til pc-ene

Eldre strømmer til pc-ene

Snart bruker annenhver nordmann mellom 65 og 74 datamaskin daglig.

Flere og flere i aldersspennet 65 til 74 bruker pc. Aldersgruppen har størst vekst av brukere, og nærmer nivået der en av to bruker pc daglig.

Se video:

Pensjonistene på surfebølgen

Disse tallene ble presentert av SSB på Seniorsurfdagen i regi av Seniornett, en ideell organisasjon som jobber for å få seniorer til å bruke data.

- Vi tar dette som et tegn på at Seniornetts innsats er vellykket, sier styreleder i Seniornett Norge, Ingeborg Moræus Hanssen, i en pressemelding.

Rikere liv

I en undersøkelse Synovate har gjort på deres vegne, går det frem at seniorer vil lære seg data. Nesten seks av ti menn og fem av ti kvinner over 55 mener de ville hatt et rikere liv dersom de hadde mer kunnskaper om data og ny teknologi.

SSB-tallene viser at det fremdeles er 400.000 seniorer som ikke bruker internett.

- Vi opplever stor pågang på våre kurs over hele landet. Vårt mål er å få 250 000 flere seniorer på nett i løpet av de neste fem årene, og det er ingenting som tyder på at det er noe i veien med motivasjonen, sier Moræus Hanssen.

Vil ha senior-it-politikk

Hun etterlyser gode og langsiktige rammebetingelser fra politikerne.

- Nå vil jeg utfordre regjeringen til å gi oss gode, forutsigbare rammebetingelser. Dersom det kommer på plass kan jeg love at den positive utviklingen i seniorers databruk vil fortsette, sier hun.

Seniorsurf-dagen ble arrangert i går på 345 møteplasser over hele landet. Målet er å øke fokus på seniorer og it, og spesielt øke innsatsen for dem som er på tampen av arbeidslivet.

Digital Livsstil