Full krig om ringetoner

Full krig om ringetoner

Ringetoner er offentlig fremførelse som det må betales for.

Ringetonen din er en offentlig fremførelse av et musikkverk, og hvis noen flere enn deg selv hører at telefonen din ringer, må du betale for å ha brukt det musikalske verket i en offentlig fremførelse.

Denne tankegangen ligger bak et søksmål som den amerikanske opphavsrettsorganisasjonen American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) har tatt ut mot telefonselskapet AT&T.

LES OGSÅ: Lag dine egne ringetoner

Organisasjonen har til oppgave å kreve inn royalty-betaling og å utstede lisenser for offentlig fremførelse av kopibeskyttet materiale.

Imøtegått

Søksmålet blir nå kraftig imøtegått av Electronic Frontier Foundation (EFF), en organisasjon som søker å ivareta forbrukernes rettigheter til digitalt innhold.

Organisasjonen mener at ringetonekrigen kan føre til økte kostnader for forbrukerne, sette forbrukernes rettigheter i fare og hemme ny teknologisk utvikling.

EFF er kjent for kraftig ordbruk og kaller søksmålet for ren svindel.

Poenget til ASCAP er at hvis noen hører ringetonen din, for eksempel hvis telefonen din ringer når du befinner deg på en restaurant eller et annet offentlig sted, må det likestilles med en konsert eller annen offentlig fremførelse av et opphavsbeskyttet musikalsk verk.

LES OGSÅ: Apple fikser ringetone-feil

Det holder ikke at den som har laget ringetonen for deg, for eksempel mobilselskapet ditt, allerede har betalt royalty-penger for å få lov å lage ringetone av det aktuelle musikalske verket, mener saksøker-organisasjonen. Hver gang noen hører ringetonen, innebærer det det samme som at verket er blitt offentlig fremført – noe som rettighetshaveren til verket skal ha betalt for.

«Forskrudde juridiske krav»

EFF på sin side sier at «disse forskrudde juridiske kravene kaster en skygge over innovatører som skaper løsninger som gjør at forbrukerne kan få mest mulig ut av sine opphavsrettslige privilegier».

Søksmålet fra ASCAP er rettet mot mobiloperatørene. Organisasjonen mener at mobiloperatørene må betale royalty-penger eller holdes ansvarlig for de offentlige fremførelsene av ringetonene.

Organisasjonen har gitt signaler om at den ikke har til hensikt å rette slike krav direkte mot den enkelte mobiltelefonbruker, men understreker at utspillet retter seg mot operatørene. Ringetoner kan regnes som offentlig fremførelse selv om ringingen ikke har til hensikt å gi noen form for fortjeneste for mobiltelefonbrukeren, heter det.

EFF sier i sin uttalelse at hvis søksmålet blir tatt til følge, må mobiltelefonbrukerne huske å sette telefonene sine i lydløs modus hver gang de går inn på en restaurant eller annet offentlig sted.

LES OGSÅ: NRK får sende nettmusikk

«Skal vi følge ASCAPs resonnement, betyr det at du bryter opphavsrettsbestemmelsene hver gang du spiller musikk på bilradioen mens du kjører med vinduet åpent», skriver EFF.