Truer med å stenge Itunes

Truer med å stenge Itunes

Musikerne vil ha flere penger fra Itunes. Apple svarer med trusler om å stenge hele sjappa.

Musikkstjernene vil ha flere penger per låt solgt via Itunes, melder it-wire. Apple, som eier Itunes-konseptet, freser høylydt.

The (US) National Music Publishers Association vil at honorarene skal høynes fra ni cent (cirka 52 øre) til 15 cent (cirka 88 øre) per sang.

Det er Copyright Royality Board som avgjør konflikten.

Truer med å stenge

Apple sitt innspill til kopirettsstyret er at de fra før av har svært liten inntjening på musikksalget, og at en slik prisheving vil ha negativ innvirkning på salget. Apple, som er antatt å ha en markedsandel på 85 prosent i nettmusikksalg via Itunes, har truet med at de heller vil stenge butikken enn å la dette skje.

Digital Media Association, som blant annet har som mål å kommersialisere mulighetene rundt digitale medier, og som har blant annet Apple, Microsoft og Amazon på medlemssiden, argumenterer for at taksten heller bør reduseres til enten 4,8 cent (cirka 26 øre) eller seks prosent av gjeldende inntekter.

Frykter smågodt

Plateselskapene, som fort tiden sliter med et stupende cd-salg som ikke har blitt oppveid av økt elektronisk salg – til dels fordi Itunes-kunder plukker sine godbiter som smågodt i stedet for å kjøpe hele album, vil på sin side at løsvektssalg av sanger droppes helt til fordel for et artisthonorar på åtte prosent av inntektene fra salget av hele album.

Siden Apple antas å betale rundt 70 cent (cirka 41 øre) per låt til plateselskapene, vil utøverhonoraret i så fall ende på rundt 5,6 cent (cirka 33 øre) som fremdeles er vesentlig mindre enn gjeldende takst.

Copyright Royality Board er ventet med å komme med en avgjørelse på problemstillingen i løpet av denne uka.

Digital Livsstil