Digital makt

Digital makt

Digital-tv er ikke en kamp om innhold, men distribusjonsmakt.
Informasjonsansvarlig Rolf Brandrud i Norges Televisjonen (NTV) spør retorisk i sitt leserbrev i Computerworld nummer 6 om det digital bakkenettet: "Hvorfor skulle politikerne si nei til utbygging av et digitalt bakkenett når det ikke koster staten fem åre".

Vel, det er er utsagn som i beste fall er unyansert. NRK som eier halvparten av Norges Televisjon (TV2 eier den andre halvparten) er eid av staten. Tatt i betrakning NRKs anstrengte økonomi har de ikke mye å gå på når det gjelder investeringer i et digitalt bakkenett. Et eventuelt økonomisk havari i NRK vil falle i fanget på kulturministeren.

Jammen, sier Branderud, det er utbygger som skal ta denne kostnaden og TV2 og NRK skal betale vanlig leie for å opperere i det digitale bakkenettet. Ja, det er riktig, men investeringen på én milliard skal uansett betales tilbake.

Jammen, sier Norges Televisjon, det analoge nettet er i dag dyrt i drift og har 2.735 sendere som må vedlikeholdes. Et digtalt bakkenett krever "bare" 650 sendere for å få en dekningsgrad på 92 prosent og når det analoge nettet slås av, vil dette bli lønnsomt.

Problemet er bare det at det analoge nettet også i stor grad distribuerer radiosiganler, og så vidt vi vet så er det ingen planer om å slukke de analoge radiosignalene. Dermed vil ikke alle disse mastene kunne settes ut av drift i 2008.

For at hele befolkningen også etter 2008 skal kunne motta tv-signaler vil man måtte bruke satellittoverføring. De analoge sendingene har en dekningsgrad på 99,8 prosent. I Norges Televisjons planer vil de digitale bakkesendingene nå 92 prosent. Stortinget har imidlertid krevd 95 prosent, noe som vil øke kostnadene et godt stykke over de 950 millionene NTV har regnet med. For å nå de siste prosentene vil satellitter bli tatt i bruk.

Det er her det skurrer for meg. 70 prosent av befolkningen kan i dag i prinsippet ta i mot digitale sendinger. Hvorfor ikke bruke satellitter og skyggesendere for å nå alle de siste 30 prosentene?

Jammen, sier Brandrud, vi trenger digital konkurranse. Og det er jeg enig i. Men jeg tviler sterkt på at TV2 og NRK gjør dette for å styrke konkurransen i tv-markedet. Mediemakt er ikke bare innhold. At kontroll med distrubusjon er viktig viser blant annet Canal Digital som fronter sine partnere i såkalte Elektroniske Programguider, mens de "gjemmer" bort sine konkurrerende kanaler i ufordelaktige plasseringer.

Vil NTV faktisk ha større konkurranse bør de velge en annen partner enn Telenor-eide Norkring. Telenor har allerede det største kabelselskapet (Avidi), satellitter og kanalpakken "bundleren" Canal Digital.