UTFRODRER: Geir Aasen i e-boks vil ha mer ut av den digitale postkassen enn bare post. FOTO: e-boks

UTFRODRER: Geir Aasen i e-boks vil ha mer ut av den digitale postkassen enn bare post. FOTO: e-boks

Mer enn bare post

Støvet har lagt seg etter kampen om de digitale postkassene, men kamphanene står igjen. Nå retter e-Boks fokuset ikke bare på postkassen, men også  mot det større bildet i digitaliseringen, godt hjulpet av GDPR.

-Digital postkasse er ikke sexy lenger, det er kun et arkiv, sier Geir Aasen, norgessjef i den danske bedriften.

-Det som skjer nå er starten på endringen, starten på en ny reise for e-Boks. Vi besluttet å åpne plattformen vår opp for tilgjengelige APIer, som gjør at vi blir mer interessante for nye strategiske partnere innenfor en hel rekke områder. Nå ligger fokuset på å knytte oss opp mot flere relevante partnere, slik at man får et rikere utvalg av tjenester. Det at vi åpner plattformen skiller oss også mer og mer fra Digipost, og flere av partnerne vi er i dialog med ser verdien av vår sterke nordiske tilstedeværelse.

Selv om selskapet ikke møter Digipost så mye i de områdene de satser nå, er Aasen likevel ydmyk til brukerantallet.

-Vi jobber hele tiden med å få flere avsendere, Digipost har veldig mange, og vi har en vei å gå der.

Det er kanskje den danske suksessen Aasen måler seg mot, i hjemlandet er e-Boks en av de mest installerte appene, og selskapet er nummer to på listen over selskapene man ser opp til i Danmark, kun slått av Lego. Aasen vil også bruke suksessen i Danmark mot norske kunder.

-Vi har så mange referanser i Danmark, så mange caser, så det gjør det enklere å ta med kunder til møter der nede. Vi tar med oss alt fra kommuner til forsikringsselskap, slik at de kan se hvordan våre løsninger fungerer i deres vertikaler.

Mindre utredning

Samtidig ser Aasen at det er ikke bare å kopiere den danske modellen, og han etterlyser mindre utredning til de norske løsningene.

-I Norge er vi flinke til å utrede og vente på løsninger, vi er kanskje ikke like flinke til å prøve noe. Vi må slutte å peke på bunker med papirer og tenke at her har man vært flinke. Vi må begynner med å finne prosesser man går igjennom, og sette i gang med testing. Det er lov å feile, man lærer noe også av det, men man må begynne et sted.

Før sommeren kom en av de viktigste testene til de nye digitale postkassene; skatteoppgjøret. Det at det gikk smidig er ifølge Aasen en veldig viktig faktor, og viser at den digitale postkassen er moden for bruk og samtidig klar for større oppgaver.

-Det er viktig at ting begynner å skje nå, dette treffer alle i Norge, og det er noe vi har etterspurt. Vi trenger hjelp fra det offentlige, og vi må være flinke til å skryte av de når ting går bra. I januar i fjor hadde Difi 77 virksomheter på, det siste tallet vi har i dag er 429. De fleste er kommuner, og Difi har gjort en kjempejobb med å koble alle disse på.

Potensialet

Aasen er også klar på at det er potensialet til de digitale postkassene som er interessant, ikke bare deres kjernebruk. e-Boks har samtidig bestemt seg for å åpne opp plattformen og tilrettelegge for API-er for å lokke til seg strategiske partnere.

-Digitale postkasser er ikke sexy, det er egentlig bare et arkiv. Men som plattform har den verdi; vi introduserte nylig en ny versjon av appen med kvittering, Storebox. Når vi har spurt kundene våre hva de ønsker seg, er digitale kvitteringer enten på første eller andre plass, sammen med garantier og lignende.

Når danskene valgte digital postkasse ble det satt krav fra myndighetene om at for eksempel lønnsslipper kun skulle produseres digitalt. De tvang pengebruken bort fra porto og opplevde raskere et økende antall brukere enn det har vært i Norge. Den danske løsningen har også integrert betalingsløsning, noe Aasen gleder seg til å introdusere i Norge om ikke lenge.

Bank og GDPR

-Måten vi driver bank på, måten vi driver i det offentlige i forhold til dialogen med innbyggerne, der er det dramatiske endringer. Vi må fulldigitalisere kundedialogen, og der kan e-Boks være med på å være en avgjørende plattform.

e-Boks er tidlig ute når det gjelder GDPR, og jobber sammen med kunder for å opplyse og gjøre egne prosesser klare slik at den digitale kundedialogen som e-Boks bistår kundene med vil være i henhold til de nye GDPR-reglene.

-Vi har hatt folk i Danmark som har jobbet med GDPR i flere år nå. Det er komplekst, og det er mye man skal være klar over når det gjelder ting som rettigheten til å bli slettet. Vi må være med å oppdra kundene her.

 

digital postkasse