Digital revolusjon i kommune-Norge

Digital revolusjon i kommune-Norge

Bredbånd i alle skoler. Ip-telefoni, e-faktura og elektroniske valg. Kommunene står foran fire år med store digitale omveltninger.

Det framgår av et omfattende nytt strategidokument, "eKommune 2009 - det digitale spranget", som er utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund (KS). Går det som KS vil, blir det en aldri så liten digital revolusjon i by og bygd de neste fire årene.

- Det er egentlig bare Erna Solbergs etterfølger som kan tvinge gjennom tiltak i kommunene. Men praksis viser at tiltakene vi foreslår pleier å bli gjennomført, sier IKT-rådgiver Christer Gundersen i KS til Computerworld.no.

KS setter nå i gang med en omfattende tiltaksplan for at det skal bli mulig å innfri ambisjonene. Et av virkemidlene er omfattende elektronisk samhandling og samarbeid mellom kommunene.

Dokumentet lister opp en rekke detaljerte målsetninger og tiltak som KS vil gjennomføre for å oppnå målene. Her er noen av målsetningene i planen, og hva som skal skje i løpet av hvert av årene som kommer.

2006

# alle kommuner og fylkeskommmuner har vurdert anvendelse av ip-telefoni i sin organisasjon..

2007

# alle kommunale og fylkeskommunale tjenester mot innnbyggere og næringsliv skal bygge på et felles offentlig standardisert grensesnitt.

# alle kommuner skal være tilknyttet Nasjonalt helsenett og kunne kommunisere elektronisk med andre aktører i helse- og sosialsektoren.

# et flertall av kommunene og alle fylkeskommunene har tatt i bruk elektronisk fakturering.

# alle kommuner og fylkeskommuner har innarbeidet krav til åpne standarder og vurdert bruk av åpen kildekode, i sine styringsdokumenter for IKT.

# alle folkevalgte i kommuner og fylkeskommmuner kan nås via epost.

2008

# alle kommuner og fylkeskommuner tilbyr brukerne autentisering gjennom sikkerhetsportalen for relevante tjenester.

# alle kommuner og fylkeskommuner har sørget for bredbånd med tilstekkelig kapasitet til alle grunnskoler og videregående skoler.

# alle elever skal kunne bruke moderne IKT-verktøy, programvare og kommunikasjonsnett i undervisningen, og i løpet av 2006 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha lagt konkrete planer for hvordan denne målsettingen skal nås.

# alle kommuner og fylkeskommuner har tatt i bruk saksbehandlingsløsninger som sikrer sømløs overføring av data mellom portaler, databaser, sak/arkiv-systemer og fagsystemer for de viktigste tjenesteområdene.

2009

# For de viktigste elektroniske tjenestene, skal minst 75 prosent av brukerne benytte disse i 2009.

# Alle kommuner, i samarbeid med den statlige velferdsetaten, har etablert en fullverdig IKT-løsning for sine førstelinjekontorer.

# Det er gjennomført forsøk med elektroniske valg og elektroniske spørreundersøkelser i et utvalg kommuner.