Digital samling på Gardermoen

Onsdag starter konferansen om digitale tjenester i offentlig sektor. Den er den første i sitt slag, og samler både leverandører og offentlig ansatte til to dagers seminar og fremvisning av løsninger.
Konferansen Digitale Tjenester arrangeres av Servicefarm, med støtte fra IDG/Computerworld. Hovedformålet med konferansen er å presentere konkrete nye løsninger som er i drift i det offentlige. På denne måten skal man bort fra teknologiske luftslott og over i en praktisk utvikling og virkelighet for offentlig sektor.

I alt har konferansen over 110 deltakere, som tilsammen representerer 18 leverandører og 40 norske kommuner.

Hovedsnvarlig for konferansen, Jan Erik Gullheim, er godt fornøyd med oppslutningen, og tror alle deltakerne på konferansen vil få et meget godt utbytte.

-- Vektleggingen av at det som skal presenteres og snakkes om er virkelige løsninger som er tatt i bruk, og fungerer, er utrolig viktig. Her tegner vi ingen teoretiske luftslott om hvordan systemer kan fungerer, her får du ekte vare i form av produkter og muligheter som er i produksjon, undertsreker Gullheim.

Konferansen blir arrangert på Gardermoen onsdag og torsdag.