Digital signatur som webtjeneste

Kantega kutter integrasjonskostnadene for digital identitet med programvaren Secure Identity.
Kantega Secure Identity (SOA) er første programvareprodukt i markedet som tilbyr sikker pålogging og digital signatur som webtjenester. Dette er den enkleste og rimeligste måten å integrere støtte for identifisering og digital signatur i eksisterende og nye webløsninger, ifølge administrerende direktør Jon Øyvind Eriksen i Kantega.

Det han kaller de revolusjonerende prinsippene for tjenesteorientert arkitektur, brukes til å redusere både integrasjonstid og kostnader.

Hovedmålgruppen for Kantega Secure Identity (SOA) er store virksomheter som i dag bruker mye ressurser på å utvikle og integrere eksterne identifiseringsmekanismer som PKI med sine interne sikkerhetsløsninger.

Adskilt sikkerhetsportal

Kantega Secure Identity (SOA) fungerer som en lokal portal, som gjør identifisering og digital signatur tilgjengelig som webtjenester. Brukerinteraksjonen ved innlogging og signering er standardisert og ferdig utviklet. Ønskede sikkerhetsmekanismer legges enkelt inn som plug-in-moduler.

Programvaren kan kjøres som sikkerhetsportal helt atskilt fra virksomhetens øvrige applikasjoner, og fjerner dermed behovet for installasjon av komponenter på webserveren. Et standardisert integrasjonsgrensesnitt mot webapplikasjoner gjør at det er enkelt å sikre adgangen til både java-baserte og Microsoft-baserte webløsninger.

Et uendelig antall eksterne og interne sikkerhetsmekanismer kan integreres gjennom dette enkle grensesnittet, som er basert på de internasjonale standardene XML og Security Assertion Markup Language (SAML).

Ferdiglaget brukerdialog

Kantega Secure Identity fjerner kostnadene ved å skreddersy brukerinteraksjonen ved pålogging og signering. Løsningen har ferdige websider som håndterer all interaksjon med brukeren. Den eneste tilpasningen som gjenstår er å tilpasse websidene til webløsningens grafiske profil, dersom virksomheten ønsker en enhetlig profil.

Ubegrenset antall

Kantega Secure Identity har fått en ny plugin-arkitektur som gjør det enkelt å legge til ulike måter å identifisere brukere. Den kan integrere virksomhetens etablerte sikkerhetsløsning som plugins, og kombinere denne med eksterne identitetsløsninger basert på digitale sertifikater (PKI) eller biometri. For det norske markedet leveres ferdige plug-ins for de største publikums-PKIene (BankID og Buypass).

Kantega Secure Identity kommer med ferdig støtte for å integrere virksomhetens interne sikkerhetsmekanismer, enten de er basert på LDAP, Active Directory og brukernavn/passord i SQL-database. Single-sign-on kan også støttes direkte gjennom Windows egen påloggingsmekanisme (NTLM).