Er det digital svanesang vi hører?

SYNGER UT: Inge Ådland, avdelingsdirektør for Webstep i Bergen

Er det digital svanesang vi hører?

LESERINNLEGG: I begynnelsen var det den it-ansvarlige. Så kom avdelingen med samme navn. Tusenkronerspørsmålet er om de overlever nå som det virkelig blir moro, skriver Inge Ådland i dette leserinnlegget.

Virksomheter av en viss størrelse har gjerne en it-avdeling, noen som fikser data, oftest bygget på skuldrene av en it-ansvarlig som i sin tid strakk kabler og koblet sammen datamaskiner, servere og printere i nettverk. Den ene fulgte den andre og avdelingen fikk for en stadig større skog av program- og maskinvare, egenutviklet og kjøpt, både nylig innfaset og overmodent for solnedgangen. De var - og er - travle, it-folkene, har skjermer å ta hensyn til og har ikke alltid vært like lett å få i tale eller å forstå. Du ser det for deg?

De siste årene har mange byttet ut datarom og servere i kjelleren med skybasert serverkapasitet og lagring. Amazon, Google og Microsoft stiller opp med muskler og fart, og endrer spillereglene. Markedsavdelingen har spunnet ut av startblokkene og tar for seg av webløsninger og programvare på armlengdes avstand fra it-avdelingen. HR skaffer seg det de trenger med største selvfølgelighet og aller helst på egenhånd. Og som om det ikke var nok: Nye forretningsmodeller vipper hele bransjer ut av balanse. Historisk viktige oppgaver for it-avdelingen er i endring. De står til og med i fare for å smuldre bort. It sitter på serverbakrommet når digitaliseringstoget går? Datafolket får ikke bli med når det virkelig blir moro? Dette må da være alle paradoksers mor!

 

nn Med mer enn ti år i it-sjefsstolen slår jeg mer enn gjerne et slag for det som var min profesjon og min avdeling. I min verden er det opplagt at it-sjefen og it-avdelingen bør spille viktige roller, men de må selvsagt fortjene disse, og veien går via strategiske valg, oppdatert kunnskap, forretningsorientering og effektiv arbeidsdeling. I digitaliseringens og selvbetjeningens tidsalder og prosesser, må alle aktører har riktige oppgaver og ansvar. Det er mange gode grunner til å heise flagget for en dyktig it-avdeling i møte med dette.

Noen må sette en it-strategisk retning

Digitalisering berører alle typer virksomheter, og gir mulighet for nye forretningsmodeller og endret kundeopplevelse. Det er ikke nok å sette strøm på dagens arbeidsprosesser. It bør være en sentral bidragsyter, pådriver og rådgiver når virksomheter skal sette sin strategiske retning for digitalisering. Hvilke muligheter og handlingsrom finnes? Hva bør skapes? Strategiske rådgivere og konsulenter kan spille viktige roller og sørge for kapasitet og handlekraft, men it-sjefen bør være sentral hele veien fra rådgivning til praktisk implementering. En involvert, motivert og forretningsorientert it-avdeling  gir virksomheten gode forutsetninger for å lykkes.

Noen må ivareta arkitekturbehovet

Å sørge for en god it-arkitektur er en kritisk oppgave. It-avdelingen har størst forutsetninger for å hindre at systemer spriker i alle retninger, at man får systemer som ikke spiller sammen eller som grovt overlapper hverandre. It-avdelingen har også størst forutsetninger for å hindre at man kjøper inn noe basert på en god idé, men uten å sikre interesse og eierskap etter de første månedene. Det er ikke få it-budsjetter som er fylt opp av gammel og eierløs moro.

Noen må se systemer i sammenheng

Markedsavdelingen har behov for et kampanjesystem, salg har behov for et system for måling av kundetilfredshet og kundeservice trenger et system for håndtere alle typer kundehenvendelser i alle tenkelige kanaler. Alt er CRM. Men trengs ett felles eller tre forskjellige systemer? Kanskje ligger mye av løsningen i å samle sammen data slik at man har kontroll på kunden uansett kontaktpunkt mot virksomheten? Denne typen spørsmål og vurderinger er det naturlig at it-avdelingen skal håndtere, og deretter sørge for at innføring skjer best mulig, og lander med et godt forankret eierskap for ettertiden. 

Noen må tenke sikkerhet og risikohåndtering

It-sikkerhet er et område som kommer til å få ekstrem betydning i årene vi har foran oss. Det nye landskapet med skyløsninger, økt transparens mellom kunde og virksomhet, deling av data med partnere og økt tjenestefokus, vil åpne for nye forretningsmodeller. Men vil også bety nye sikkerhetsutfordringer. Kravene til kontroll, oversikt og sikring blir tøffere.  Områder som personvern, eksponering av forretningsdata og sikring mot spionasje og datamisbruk, seiler opp som utfordringer og oppgaveområder. Toppledere kan risikere å havne i tung kryssild. De vil trenge noen som tar ansvar for håndtering av sikkerhetsrisiko. It-sjefen er en opplagt kandidat.

It-avdelingen må endre sin funksjon, sin rolle og sitt selvbilde

Digitaliserings- og selvbetjeningsbølgen krever omfattende endringer. Teknologi for teknologiens skyld har ingen verdi. Det må være it-sjefens viktigste oppgave å spille en sentral rolle i utvikling og innovasjon, og sikre at it blir utnyttet for å nå de forretningsmål som er satt. Men ikke bare det. Innenfor en opplyst it-avdeling ligger også forutsetningene for å se grunnlagene og mulighetene for nye mål og forretningsmodeller. It-avdelingen må være villig - og ikke minst bli gitt muligheten - til å endre sin funksjon og sin rolle. De it-avdelingene som ikke får eller vil være med, vil bli marginalisert, men fra et strategisk ståsted er det kanskje ikke det smarteste man gjør som organisasjon.

 

nn Jeg tror mange organisasjoner har en it-avdeling som har lyst å bidra, uten å få det til. De har ikke tillit i ledelsen og blir ikke brukt som de burde. Da kan de lett bli sine egne selvoppfyllende profetier. Gartner sa for to år siden at man måtte få på plass digitaliseringssjefen, men at denne rollen til slutt ville smelte sammen med it-sjefen. Vi er der nå. Mitt råd er: Gi den gode it-sjefen ansvar og ressurser, og hun vil sørge for at den digitale transformasjonen vil gå raskere og bedre. Det er en stor risiko for å lykkes.

Lykke til med den vitale it-sjefen. Eller digitaliseringsdirektøren, om du vil.

Inge Ådland, Sivilingeniør NTH/NTNU - MBA, Strategic Management NHH
Avdelingsdirektør Webstep, Bergen