Digital tv truer tv-reklame

Digital tv truer tv-reklame

Digitalt bakkenett inntar Norge. Det betyr at seere over hele landet snart kan fjerne forstyrrende reklamepauser ved hjelp av et eneste tastetrykk.
I løpet av de neste fire årene vil alle norske tv-hjem være utstyrt med digitale dekodere, ofte kalt set top-bokser. Det digitale bakkenettet medfører påbud om boksene for de som fortsatt ønsker å se tv.

Reklamefokuserte USA har latt krigen mellom tv-seerne og de reklamefinansierte kanalene gradvis smitte over til Europa, og videre innover Skandinavia.

I Sverige er slåsskampen mellom Canal Digital og Viasat allerede i full gang. Digitale dekodere har inntatt svenske tv-stuer og stadig flere benytter anledningen til å slette enerverende reklame som forstyrrer sendingene.

I Norge har ikke utviklingen skjedd like fort. Men ifølge professor Rolf Høyer ved Senter for medieøkonomi ved Handelshøyskolen BI, gir det framtidige omfanget av digitale dekodere grunn til å vekke bekymring hos reklamefinansierte tv-kanalene.

Dominoeffekt

-- Dette er en teknologisk innovasjon. Set-top-boksene vil nok uansett i første omgang sørge for at stadig flere tv-seere velger bort reklamen. Prisen de hittil har måttet betale for gratis tv, forsvinner ved hjelp at et lite tastetrykk. Det vil selvsagt affisere de reklamefinansierte kanalene som håver inn millioner på sine annonser, og særlig under de meste sette tv-programmene, sier Høyer.

Men ettersom annonsørene jo ikke er interessert i å betale tusenvis for reklameinnslag som tv-seerne bare fjerner, kan konsekvensene i følge professoren etterhvert bli at tv-seerne må betale lisens for kanalene i stedet for reklame.

-- Hvis folket velger bort reklamen, må de betale for det. Tv kanalenes svar blir metoder for at folket ikke overskrider grensene når det gjelder fjerning av reklame. Dette er imidlertid en teoretisk effekt som foreløpig tilhører framtiden. Så langt er det ingen markedsføring av mulighetene grunnet foreløpig mangel på digitalt bakkenett, sier Høyer.

Enkle og avanserte

Det er ingen hemmelighet at folket lar seg irritere av enerverende reklamepauser som avbryter filmer, serier, nyhetsesendinger eller talkshow. Det er heller ingen nyhet at det over lenger tid har eksistert metoder for å fjerne reklamen.

Men at det i løpet av fire år faktisk blir påbudt i hele landet med digitale dekodere som vil gjøre det enda lettere å slette all reklame, er lite kjent.

Tv-seerne kan da selv avgjøre om de vil ha bokser av den helt enkle sorten eller den mer avanserte som ved hjelp av et eneste tastetrykk kan bidra til å slette reklame, opplyser Erik Andersen, informasjonssjef i Elektrohandelens bransjeforening.

-- I Norge er det i dag 4,5 millioner ikke-digitale tv-apparater, fordelt på mellom 600.000 og 900.000 husstander. I løpet av fire års tid, innen 2008, når det digitale bakkenettet er på plass, må alle som ønsker å se tv, forsyne utstyret med ekstra tv-bokser, sier Andersen.

Reklame-koder

Basisboksene skal ifølge ifølge Kulturdepartementets fastsatte vilkår koste maks 1.500 kroner.

-- Set top-boksene som åpner for sletting av reklame må ha innkodete signaler som gjør at de fanger opp reklamen fra tv-sendingene. Hvilke konsekvenser dette får for de kommersielle kanalene, blir et teoretisk problem for framtiden. Men det kan bli en kamp om rettighetene, hvor teknologien slåss mot det juridiske, sier Andersen.

-- Betyr det at digitalt bakkenett indirekte innbyr til fjerning av all reklame i kanalene?

-- Ettersom det ikke vil være mulig å se tv uten å investere i boksene når det digitale bakkenettet er på plass, blir svaret et vagt ja. Vi får stadige spørsmål fra våre elektrohandlere som ser dette som en interessant, viktig utvikling, opplyser Andersen.

Seermakt

Informasjonsdirektøren i UPC, Øyvind Huseby, tror dekoder med harddisk som gjør det mulig å slette reklame, for alvor kan slå gjennom om noen få år.

-- Utviklingen åpner for stadig større muligheter til å manipulere og tilpasse sendingene slik det passer den enkelte. De som kan og gidder, vil nok benytte sjansen. Mulighetene blir jo enda større med det digitale bakkenettet, og allerede idag er det flere som benytter muligheten via satelitt, sier Huseby.

-- Det var som da man i sin tid fikk tilbud om gratis telefon. Prisen en måtte betale var å lytte til noen minutters reklame. Det ble ikke veldig gjennomslående. Folket foretrakk betalingen. Når det gjelder de kommersielle kanalene derimot, er en blitt så vant til reklame til tross for at filmene tidvis blir dobbelt så lange, at mange heller ikke gidder å irritere seg lenger, sier Andersen.